Bhrợ têng cơnh Quyết định số 2086/QĐ-TT âng Thủ tướng Chính phủ đoọng bhrợ têng Đề án zup zooi pa dưr kinh tế-xã hội apêê acoon coh m’bứi bhlầng ma nuyh cr’chăl c’moo 2016-2025, UBND chr’hoong Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình t’mêê ra pặ k’nặ 15 tỷ đồng zup zooi pa dưr kinh tế-xã hội acoon coh Chứt.

Ting đếêc, tợơ c’xêê 9 tước c’xêê 11-2020, chr’hoong Minh Hoá zup zooi đhanuôr tơơm chr’noh, bh’năn băn; câl pr’đươi pr’dua đoọng ha đong văn hoá âng vel; pa choom pa dưr tr’mông tr’meh;  bhrợ têng đoọng ha pêê cán bộ vel pâh lêy lâng pa choom apêê cr’noọ bh’rợ liêm ta nih tợơ apêê tỉnh lơơng.

Đề án bơơn bhrợ têng đhị 194 vel, đhị ặt ma mông k’rong bấc bhlầng âng đhanuôr acoon coh 12 tỉnh coh prang k’tiếc k’ruung. Cơnh đhị chr’hoong Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình vêy 1.310 pr’loọng đong đhanuôr acoon coh Chứt bơơn ta zup zooi./.

Quảng Bình: Phân bổ gần 15 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào dân tộc Chứt

  Thực hiện Quyết định số 2086/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Ðề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025, UBND huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình vừa phân bổ gần 15 tỷ đồng hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đồng bào dân tộc Chứt.

Theo đó, từ tháng 9 đến tháng 11-2020, huyện Minh Hóa hỗ trợ người dân cây, con giống; mua sắm thiết bị nhà văn hóa thôn, bản; tập huấn phát triển kinh tế; tổ chức cho cán bộ thôn, bản tham quan học tập kinh nghiệm thực hiện mô hình ở các tỉnh bạn.

Ðề án được thực hiện tại 194 thôn, bản, nơi sinh sống tập trung các DTTS rất ít người thuộc 12 tỉnh trong cả nước. Riêng ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình có 1.310 hộ dân tộc Chứt được hỗ trợ./.

(Báo Nhân Dân- Ảnh: Baoquangbinh)

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn