Cr’chăl ha nua, zâp câp ủy đảng cơ sở coh tỉnh Quảng Bình p’ghit bhrợ pa dưr đảng viên, pa bhlâng ănc coh zr’lụ đha nuôr acoon coh. Pa zêng đảng viên dzợ p’niên zêng pa căh liêm bh’rợ bha lâng coh cơ sở, t’bhlâng ting pâh p’too moon dha nuôr, pr’lọong đong xơợng bhrợ liêm apêê bh’rợ xa nay pa dưr tr’mông tr’meh âng vel đong. N’đhơ cơnh đêêc, đhị đhr’năng la lua, bh’rợ bhrợ pa dưr đảng viên công dzợ lum muy bơr râu zr’năh k’đhap.

 

A noo Cao Xuân Long, ăt coh vel Mò O Ồ Ồ, chr’val Thượng Hóa, chr’hoong Minh Hóa bơơn k’đươi bhrợ Bí thư Chi bộ, trưởn vel lâng k’dhơợng bhrợ Trưởng ban bh’rợ Mặt trận bêl đhiêp 24 c’moo. Tốt nghiệp Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Bình, Long rach chô lâng vel đong lâng ting pâh pa bhrợ coh Đoàn. C’moo 2016, xang bâc c’moo c’xêê t’bhlâng pa đhep lâng ăt ma mông lâng đha nuôr, đha đhâm ma nưih Rục Cao Xuân Long bơơn t’moot ooy Đảng bêl đhêêng 21 c’moo. Coh m’pâng c’moo a hay, a noo Long năc cớ bơơn chăp hơnh k’đươi bhrợ Bí thư Chi bộ, Trưởng vel, Trưởng Ban bh’rợ Mặt trận vel Mò O Ồ Ồ lâng năc Bí thư Chi bộ p’niên bhlâng chr’val Thượng Hóa, chr’hoong Minh Hóa. Cao Xuân Long đoọng năl, kiêng đha nuôr ting xơợng năc a đay choom bhrợ l’lăm, lêy râu âng đay moon crêê, bh’rợ đay bhrợ liêm choom, năc đha nuôr vêy tộ xơợng lâng ting bhrợ têng:“Cơnh lâng bh’rợ chr’năp, bhrợ Bí thư Chi bộ, c’la cu năc dzợ p’niên tu cơnh đêêc coh bh’rợ công dzợ bâc râu căh âi lâh choom. N’đhang vêy apêê đồng chí coh chi bộ bâc râu năl, muy bơr đồng chí âi ting bhrợ bí thư chi bộ tu cơnh đêêc kinh nghiệm âi trực tiếp pa choom đoọng, zooi a cu bhrợ têng liêm xang bh’rợ tr’nêng.”

Bâc c’moo ha nua, đhị apêê chr’val da ding ca coong âng tỉnh Quảng Bình bh’rợ pa dưr đảng viên p’niên lum căh hăt zr’năh k’đhap. T’cooh Đinh Thanh Văn, Chủ tịch UBND chr’val Thượng Hóa, chr’hoong Minh Hóa đoọng năl, bâc đha đhâm c’mâr đha nuoro acoon coh căh âi học lưch trung học phổ thông. Ma  nưih cơnh a noo Cao Xuân Long coh vell Mò O Ồ Ồ năc đảng viên p’niên vêy bhriêl g’lăng:“Đồng chí Cao Xuân Long moon n’đăh ruh c’moo năc pa bhlâng dzợ p’niên, đhị cr’chăl ha nua lâng cr’chăl pa bhrợ ooy n’đăh chr’val năc bơơn lêy, n’đhơ kinh nghiệm pa bhrợ xooc dzợ hăt, n’đhang bhrợ lưch loom luônh, trách nhiệm dh’rưah lâng bhriêl g’lăng, bơơn học liêm ta nih. Chính quyền zâp câp bơơn xay moon trách nhiệm, râu lưch loom luônh lâng z’hai g’lăng pa bhrợ âng đồng chí.”

Chr’hoong Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình vêy 324 chi bộ cơ sở trực thuộc cơnh lâng lâh 4.600 đảng viên, coh đêêc vêy 145 đảng viên năc đha nuôr acoon coh. Tươc đâu, chrhoong Minh Hóa âi bơơn t’bil lơi apêê vel bhươl căh vêy đảng viên lâng chi bộ đảng, tr’xin ha dưr dal chất lượng đảng viên, p’ghit đào tạo pa dưr đảng viên p’niên. T’cooh Bùi Minh Tuấn, Bí thư Huyện ủy Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình đoọng năl, Huyện ủy k’dhơợng xay apêê đảng ủy, chi bộ tr’xăl t’mêê ooy cr’liêng xa nay, bh’rợ tr’nêng bhrợ têng, dh’rưah đơơng âng cr’liêng xa nay pa dưr đảng viên moot ooy apêê g’luh sinh hoạt zâp c’xêê:“Ban Thường vụ Huyện ủy k’rong k’đhơợng xay apêê tổ chức đảng bồi dưỡng t’moot đảng viên t’meeê. Đợ apêê t’moot đảng năc crêê mơ ta moon l’lăm nđhang năc đhêêng mă bơơn  n’đăh bâc tứi, ting quy định năc vêy muy bơrr chi bộ căh âi mă bơơn. Tu muy bơr đha đhâm c’mâr a coon ađhi lươt học xang năc lươt pa bhrợ ch’ngai đong tu cơnh đêêc pa dưr đảng viên coh muy bơr chi bộ lum zr’năh  k’đhap./.”

Quảng Bình: Chú trọng đào tạo nguồn phát triển đảng viên trẻ ở miền núi

         Thanh Hiếu/VOV miền Trung

Thời gian qua, các cấp ủy đảng cơ sở ở tỉnh Quảng Bình chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hầu hết số đảng viên trẻ đều thể hiện tốt vai trò nòng cốt ở cơ sở, tích cực vận động người dân, gia đình thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Tuy nhiên, trên thực tế, công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển đảng viên trẻ vẫn gặp một số khó khăn nhất định.

  Anh Cao Xuân Long, ở bản Mò O Ồ Ồ, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa được bầu làm Bí thư Chi bộ, Trưởng bản, kiêm Trưởng Ban công tác Mặt trận khi tròn 24 tuổi. Tốt nghiệp Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Bình, Long trở về nhà và tham gia hoạt động Đoàn. Năm 2016, sau những năm tháng phấn đấu rèn luyện và gắn bó với bà con, chàng trai người Rục Cao Xuân Long được kết nạp Đảng khi mới 21 tuổi. Giữa năm ngoái, anh Long tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ, Trưởng bản, Trưởng Ban công tác Mặt trận bản Mò O Ồ Ồ và là Bí thư Chi bộ trẻ nhất xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa. Cao Xuân Long cho biết, muốn bà con nghe theo thì mình phải làm trước, thấy điều mình nói đúng, việc mình làm có ích, nhất định bà con sẽ nghe và làm theo.“Đối với trọng trách, nhiệm vụ làm Bí thư chi bộ, bản thân còn trẻ nên trong công việc vẫn còn bỡ ngỡ. Nhưng có các đồng chí trong chi bộ có hiểu biết, một số đồng chí từng làm bí thư chi bộ nên có kinh nghiệm đã trực tiếp chỉ vẽ, giúp tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ.”
        Những năm qua, tại các xã miền núi của tỉnh Quảng Bình công tác phát triển đảng viên trẻ gặp không ít khó khăn. Ông Đinh Thanh Văn, Chủ tịch UBND xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa cho biết, phần lớn thanh niên người đồng bào dân tộc thiểu số chưa tốt nghiệp trung học phổ thông. Trường hợp anh Cao Xuân Long ở bản Mò O Ồ Ồ là đảng viên trẻ, có năng lực:“Đồng chí Cao Xuân Long về độ tuổi rất trẻ, qua thời gian và quá trình công tác về phía xã nhận định rằng dù kinh nghiệm công tác đang còn ít nhưng lại nhiệt tình, trách nhiệm đồng thời năng lực đào tạo văn hóa đạt tiêu chuẩn. Chính quyền các cấp ghi nhận được trách nhiệm, sự nhiệt tình và năng lực công tác của đồng chí.”

       Huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình có 324 chi bộ cơ sở trực thuộc với hơn 4.600 đảng viên, trong đó có 145 đảng viên là đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, huyện Minh Hóa đã xóa các thôn bản "trắng" đảng viên và chi bộ đảng, từng bước nâng cao chất lượng đảng viên, chú trọng đào tạo phát triển đảng viên trẻ. Ông Bùi Minh Tuấn, Bí thư Huyện ủy Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết, Huyện ủy chỉ đạo các đảng ủy, chi bộ đổi mới về nội dung, hình thức sinh hoạt, đồng thời đưa nội dung công tác phát triển đảng viên vào các buổi sinh hoạt hàng tháng: “Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo các tổ chức đảng bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới. Số lượng kết nạp thì đúng theo tỷ lệ, kế hoạch đề ra nhưng để đạt được số lượng theo quy định thì có một số chi bộ chưa đạt được. Bởi vì một số thanh niên con em đi học ra trường thì đi làm ăn xa nên phát triển đảng ở một số chi bộ gặp khó khăn./.”

 

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn