Cr’chăl c’moo 2005-2020, Hội LHPN zâp cấp tỉnh Quảng Nam nắc ơy zước bơơn lấh 68 tỷ đồng zooi zúp k’noọ 12 r’bhâu hội viên pân đil đha rứt

        Ooy 15 c’moo hanua, zâp cấp hội pân đil cóh tỉnh zooi zúp k’noọ 360 hội viên pân đil tơợp bhrợ têng cha, pazưm bhrợ lấh 620 lớp pa choom bh’rợ tr’nêng, pa choom kỹ thuật ch’chóh, b’băn, dịch vụ đoọng ha k’noọ 29 r’bhâu pân đil, xay moon lấh 56 r’bhâu pân đil moót bhrợ bhiệc đhị zâp đông máy, xí nghiệp.

        Zâp cấp Hội LHPN tỉnh Quảng Nampazưm lâng ngân hàng chính sách xã hội bhrợ têng liêm choom bh’rợ dịch vụ uỷ thác đoọng pr’loọng đha rứt lâng zâp apêê chính sách vặ. Dáp lêy tước đâu, pa zêng u xưa nợ uỷ thác đhị kênh hội LHPN zâp cấp nắc k’noọ 2 c’moo tỷ đồng, bhrợ têng đoọng ha k’noọ 54 r’bhâu pr’loọng đha rứt lâng zâp apêê chính sách bơơn vặ zên./.

 

Quảng Nam: Vận động hơn 68 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ nghèo

   Giai đoạn 2005 - 2020, Hội LHPN các cấp tỉnh Quảng Nam đã vận động hơn 68 tỷ đồng hỗ trợ gần 12 ngàn hội viên phụ nữ nghèo.

  Trong 15 năm qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh giúp gần 360 hội viên phụ nữ khởi nghiệp; phối hợp mở trên 620 lớp đào tạo nghề, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ cho gần 29 ngàn phụ nữ; giới thiệu hơn 56 ngàn phụ nữ vào làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp.

  Các cấp Hội LHPN tỉnh Quảng Nam phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội thực hiện tốt hoạt động dịch vụ ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Tính đến nay, tổng dư nợ ủy thác qua kênh hội LHPN các cấp là gần 2 ngàn tỷ đồng, giải quyết cho gần 54 ngàn hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn./.

                                                                                                                                                                                        (Báo Quảng Nam)

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn