Dáp tước tợơp c’xêê 8 t’mêê đâu, 22 đảng bộ cấp piing cơ sở âng Đảng bộ tỉnh Quảng Nam bhrợ têng liêm choom đại hội, bhrợ têng đâh xang lâh 1 c’xêê t’ping lâng c’lâng bh’rợ ta moon. Ting cơnh xay moon âng Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam, bh’rợ bầu cử đhị pazêng apêê đại hội nâu tệêm ngăn crêê c’lâng xa nay cơ cấu ting cơnh đề án nhân sự ơy ta đoọng bhrợ/ Đảng viên Võ Sự, ặt đhị chr’val Bình Nam, chr’hoong Thăng Bình moon, bh’rợ nhân sự Đại hội cấp cơ sở lâng cấp piing cơ sở nắc ơy vêy rau xăl t’mêê, xay moon đoọng bấc cán bộ p’niên ting pâh cấp uỷ. “Tợơ tr’nợơp  bhrợ têng bh’rợ nhân sự ghit pa bhlầng zêng đăh xa nay văn kiện, nghị quyết đại hội Đảng. G’luh nâu, cơ cấu nhân sự lang p’niên, a cu lêy nắc lang pa tệêt pa dưr liêm choom cơnh đươi dua. T’vaih pr’đợơ đoọng ha lang p’niên vêy pazêng chroi k’rong, pa dưr lưch k’rơ âng lang p’niên. A cu moon nắc đại hội g’luh nâu nắc đại hội âng apêê bhriêl choom.”

        Chr’năp pa ghit âng Đại hội cấp piing cơ sở đhị Đảng bộ tỉnh Quảng Nam nắc xa nay Báo cáo chính trị âng zập đảng bộ vel đong, zập ngành zêng xay moon dal đhr’năng pa dưr kinh tế-xã hội vel đong. Tợơ đếêc nắc pa căh chỉ tiêu, c’lâng bh’rợ lâng cơnh bhrợ têng vêy chr’năp đanh  mâng đoọng ha bấc c’moo ha y. T’cooh Trình Minh Đức, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Tam Kỳ moon, Văn kiện pa căh đhị đại hội ơy k’rong pazêng bơơn bấc boóp p’rá chroi k’rong lưch loom luônh, trách nhiệm âng cán bộ, đảng viên lâng đhanuôr vel đong: “Đọong vêy muy báo cáo ghit bhlầng. Nghị quyết âng Đại hội mọot ooy pr’ặt tr’mông, pa tệêt lâng manuyh đha nuôr, tu cơnh đếêc bh’rợ ra văng apêê báo cáo chroi k’rong ơy pa gơi đoọng ha pêê tổ chức cơ sở đảng đoọng đảng viên chroi k’rong, zập cán bộ, đảng viên nắc vêy boóp p’rá. Ban Thường vụ Thành uỷ k’rong pazêng, xay moon Thành uỷ xang Thành uỷ pa căh đoong ha Đại hội.”

        Coh đhr’năng jưah k’rong cha groong pr’luh Covid-19, jưah bhrợ têng đại hội cấp piing cơ sở lâng ra văng đoọng ha Đại hội Đảng bộ tỉnh cr’chăl c’moo ha y, prang hệ thống chính trị âng vel đong nâu ơy vêy bấc pa zay liêm choom. T’cooh Nguyễn Chín, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Quảng Nam đoọng năl, bêl pr’luh cr’ay Covid-19 dưr vaih x’rịa c’xêê 7, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ơy k’đươi moon rợơng nhâm, ra pặ apêê đồng chí coh Ban Thường vụ trực tiếp chô ooy apêê đảng bộ trực thuộc zup zooi bhrợ têng đâh xang văn kiện, bh’rợ nhân sự ra văng đại hội. Bấc apêê đại hội đảng bộ cấp piing cơ sở zêng lêy bhrợ bầu cử muy chu zập cấp uỷ lêy đoọng bầu, crêê cơ cấu ting cơnh đề án nhân sự đhr’năng dư luật coh cán bộ, đảng viên âng bơr pêê cấp uỷ căh ơy đa đâh, căh ơy bhrợ liêm choom bhiệc ra văng nhân sự  bhrợ  vaih bơr pêê nhân sự xoọc bhrợ têng bhrợ têng cớ ha dợ căh crêê cấp uỷ khoá t’mêê: “Tợơ 22 đại hội cấp piing cơ sở, pazêng đại hội, đại biểu zêng za zưm liêm dal cơnh lâng bh’rợ ra văng ghit âng Ban Chấp hành. Bưr pêê cha nắc cấp uỷ bhrợ têng cớ ha dợ căh bơơn ta bhrợ đhị đại hội cung nắc kinh nghiệm pa căh tợơ đại hội cấp piing cơ sở. Bhiệc xay moon cán bộ apêê cấp k’đhợơng lêy vêy thẩm quyền nắc bơơn đương xợơng cớ, xa nay dư luận tợơ cán bộ, đảng viên lâng đhanuôr nắc rau pa ghit lêy. Cơnh đếêc, bh’rợ ra văng đại hội đảng bộ tỉnh liêm choom lâh mơ, đâh lâh mơ./.”

 

 Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở ở Quảng Nam: 

Công tác nhân sự được chuẩn bị tốt  

  PV Đình Thiệu-VOV miền Trung

Tỉnh Quảng Nam là một trong những địa phương ở khu vực miền Trung hoàn thành sớm đại hội cấp trên cơ sở, vượt kế hoạch gần 1 tháng. Đảng bộ tỉnh Quảng Nam dự kiến khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 vào ngày 12/10 tới. Vừa lo chống dịch Covid-19, vừa chuẩn bị tốt đại hội các cấp là nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị tỉnh này.  

       Tính đến đầu tháng 8 vừa qua, 22 đảng bộ cấp trên cơ sở của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam tổ chức thành công đại hội, hoàn thành sớm hơn 1 tháng so với kế hoạch đặt ra. Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam, công tác bầu cử tại hầu hết các đại hội này bảo đảm đúng định hướng cơ cấu theo đề án nhân sự đã được phê duyệt. Đảng viên Võ Sự, ở xã Bình Nam, huyện Thăng Bình cho rằng, công tác nhân sự Đại hội cấp cơ sở và trên cơ sở đã có sự đổi mới, giới thiệu được nhiều cán bộ trẻ tham gia cấp ủy: “Ngay từ đầu làm công tác nhân sự rất chu đáo, kể cả về mặt nội dung văn kiện, nghị quyết đại hội Đảng. Lần này, cơ cấu nhân sự lớp trẻ, tôi cho rằng lớp kế thừa rất đạt yêu cầu. Tạo điều kiện cho lớp trẻ có những đóng góp, phát huy hết khả năng của lớp trẻ. Tôi cho rằng đại hội lần này là đại hội của trí tuệ.”

Nét nổi bật của Đại hội cấp trên cơ sở ở Đảng bộ tỉnh Quảng Nam là nội dung Báo cáo chính trị của mỗi đảng bộ địa phương, mỗi ngành đều đánh giá sát đúng tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Từ đó đề ra chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện có tính bền vững cho nhiều năm tới. Ông Trình Minh Đức, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tam Kỳ cho rằng, Văn kiện trình tại đại hội đã tổng hợp được nhiều ý kiến góp ý tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương:“Để có một báo cáo rất cụ thể, chi tiết, Nghị quyết của Đại hội đi vào cuộc sống, gắn liền với chính người dân, cho nên công tác chuẩn bị các báo cáo góp ý đã được gửi cho các tổ chức cơ sở đảng để đảng viên góp ý, mỗi cán bộ, đảng viên phải có ý kiến. Ban Thường vụ Thành ủy tổng hợp, báo cáo Thành ủy rồi Thành ủy trình ra Đại hội.”

Trong bối cảnh vừa tập trung chống dịch Covid-19, vừa tổ chức đại hội cấp trên cơ sở và chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ tới, cả hệ thống chính trị của địa phương này đã có nhiều nỗ lực đáng kểÔng Nguyễn Chín, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết, khi dịch bệnh Covid-19 tái bùng phát cuối tháng 7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo quyết liệt, phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ trực tiếp về các đảng bộ trực thuộc hỗ trợ hoàn thành sớm văn kiện, công tác nhân sự chuẩn bị đại hội. Đa số các đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở đều tiến hành bầu cử một lần đủ số lượng cấp ủy cần bầu, đúng cơ cấu theo đề án nhân sự đã được phê duyệt. Theo ông Nguyễn Chín, việc nắm bắt và nhận định tình hình dư luận trong cán bộ, đảng viên của một số cấp ủy chưa nhạy bén, chưa làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự dẫn đến một số nhân sự cấp ủy đương nhiệm tái cử không trúng cử cấp ủy khóa mới:“Qua 22 đại hội cấp trên cơ sở, tất cả đại hội, đại biểu đều thống nhất cao với sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng của Ban Chấp hành. Một vài trường hợp nhân sự cấp ủy tái cử không trúng cử tại đại hội cũng là kinh nghiệm đặt ra từ đại hội cấp trên cơ sở. Việc đánh giá cán bộ các cấp quản lý có thẩm quyền phải được lắng nghe thêm, thông tin dư luận từ cán bộ, đảng viên và nhân dân là điểm cần lưu ý. Như vậy, công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ tỉnh tốt hơn, sớm hơn./.”

 

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn