Tỉnh Quảng Nam năc đươi zên xã hội chroi đoọng zup zooi zên cha ha manuyh blo tơợ Hà Nội lâng Thành phố Hồ Chí Minh xoọc ta đoọng ăt la lay. UBND tỉnh pa chăp ch’mêệt lêy zup zooi zên bhrợ têng bh’rợ xét nghiệm, đhị ăt tợt, điện, đác đoọng ha apêê n’nâu… Nâu đoo năc xa nay đhị pr’họp giao ban âng Thường trực HĐND tỉnh, xang bêl xơợng Thường trực UBND tỉnh lâng apêê ngành crêê tước xay moon đhr’năng bh’rợ zâl cha groong pr’luh cr’ăy Covid-19.

Xoọc đâu đhị zr’lụ tỉnh Quảng Nam ơy bhrợ têng bh’rợ đoỌng ăt la lay mơ 588 cha năc đhị 20 zr’lụ ăt mamông la lay âng 16 chr’hoong, thị xã, thành phố. Coh đêêc, lâh 500 cha năc manuyh tơợ thành phố Hồ Chí Minh chô ooy vel đong lâng 59 cha năc tơợ Hà Nội. T’cooh Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam ta đang moon Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ta đang k’dua, đươi dua zên xã hội chroi đoọng zup zooi zên cha ha dang đoọng ăt la lay lâng đhanuôr Quảng Nam chô tơợ zr’lụ vaih pr’luh cr’ăy tơợ t’ngay ¼- 15/4; pazum đh’rưah lâng Hội đồng hương Quảng Nam đhị Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh lâng pazêng tỉnh thành n’lơơng zup zooi đhanuôr ch’ngai vel đong lum pr’ăt tr’mông zr’năh k’đhap coh đhr’năng pr’luh cr’ăy n’nâu; ta đang moon pazêng c’rơ tơợ c’bhuh, cha năc manuyh đh’rưah ngân sách âng tỉnh bhrợ têng bh’rợ zâl cha groong pr’luh cr’ăy Covid-19; ta đang moon UBND tỉnh pa chăp ch’mêệt lêy zup zooi zên bhrợ têng bh’rợ xét nghiệm; đhị ăt, điện, đác đoọng ha manuyh ta đoọng ăt la lay./.

Quảng Nam dùng nguồn xã hội hóa để hỗ trợ những người thuộc diện cách ly tập trung

“Tỉnh Quảng Nam sẽ dùng nguồn xã hội hóa để hỗ trợ tiền ăn cho những người đến từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh buộc phải cách ly tập trung. UBND tỉnh nghiên cứu hỗ trợ kinh phí thực hiên xét nghiệm, chỗ ở, điện, nước cho những đối tượng này…”. Đây là nội dung tại cuộc họp giao ban của Thường trực HĐND tỉnh, sau khi nghe Thường trực UBND tỉnh và các ngành liên quan báo cáo tình hình công tác phòng, chống dịch Covid- 19.

 Hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã thực hiện cách ly tập trung 588 người tại 20 khu cách ly tập trung của 16 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, hơn 500 người từ Thành phố Hồ Chí Minh về quê và 59 người từ Hà Nội về. Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam đề nghị Uỷ ban MTTQVN tỉnh vận động, sử dụng nguồn xã hội hoá để hỗ trợ tiền ăn trong trường hợp cách ly tập trung đối với người dân Quảng Nam từ vùng dịch trở về quê từ ngày 1/4 - 15/4; phối hợp Hội đồng hương Quảng Nam tại Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác hỗ trợ đồng bào xa quê hoàn cảnh khó khăn trong tình hình dịch hiện nay; vận động các nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân cùng ngân sách tỉnh thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19; đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu hỗ trợ kinh phí thực hiện xét nghiệm, chỗ ở, điện, nước cho những đối tượng được cách ly./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn