Quyền âng đhanuôr acoon coh m’bứi ma nuyh nắc muy coh pazêng quyền ta nih bhlầng âng acoon ma nuyh, âng k’buh quyền dân sự-chính trị, bơơn luật pháp Việt Nam xay moon. Coh đhr’năng lalua, đhanuôr acoon coh m’bứi m anuyh ting t’ngay tin vêy bấc pr’đợơ liêm buôn đoọng ha dưr coh zập đăh, chroi k’rong ooy bh’rợ za zưm âng k’tiếc k’ruung. Nâu đoo nắc pazêng pa căh ghit  bhlầng coh tệêm ngăn lâng t’bhlầng quyền âng acoon coh m’bứi manuyh moon lalay lâng quyền âng acoon ma nuyh moon za zưm đhị Việt Nam.

       Nhà nước Việt Nam ta luôn lêy ghit chính sách acoon coh, pa bhlầng nắc tệêm ngăn quyền ma mơ bhlưa k’bhuh acoon coh; k’rang lêy, t’vaih pr’đợơ liêm buôn bhlầng đoọng đhanuôr zập acoon coh ha dưr lâng đươi dua apêê quyền lợi bơơn pháp luật đươi xợơng.

       Pazêng c’moo hay, Nhà nước Việt Nam xay bhrợ bấc chính sách zup zooi đhanuôr acoon coh m’bứi ma nuyh bhrợ têng quyền ma mơ, pa dưr dal pr’ặt tr’mông âng đhanuôr, r’dợ pa hệêp đhr’năng ha dưr bhlưa zập k’bhuh acoon coh. Nắc cơnh: Quyết định 132 t’đui đoọng k’rong bhrợ cơ sở hạ tầng t’vaih k’tiếc bhrợ têng cha lâng k’tiếc ặt đoọng ha đhanuôr acoon coh.

       Chính sách zup zooi k’tiếc ặt, k’tiếc bhrợ têng cha ơy bhlêh lơi pazêng rau căh liêm coh đhanuôr acoon coh đha rựt, đhanuôr đhị apêê vel đong ta luôn crêê rau căh liêm âng pleng k’tiếc bhrợ t’vaih… chroi k’rong tệêm ngăn đoọng ha pêê đhanuôr đhị vel đong ch’ngai bh’dăh, zr’năh k’đhap, k’noong k’tiếc; pa xiêr đhr’năng đhấc tơơi bấc ooy, pa hư crâng…

       Đhanuôr acoon coh bơơn đoọng k’tiếc ặt, k’tiếc bhrợ têng, bơơn bhrợ c’la đhăm k’tiếc đhị vel đong đay, tu cơnh đếêc nức apêê bhui har, tệêm loom bhrợ têng cha, r’dợ z’lâh đha rựt, tệêm ngăn tr’mông tr’meh; vêy đhị ơy n’leh vaih apêê cr’nọo bh’rợ bhrợ têng cha liêm choom bhlầng. Chr’năp  bhlầng nắc bh’nơơn âng chính sách nâu căh muy bhlêh lơi k’đhap zr’năh đăh kinh tế xoọc tr’nợơp, zup zooi trực tiếp đoọng ha bh’rợ ta bil ha ul pa xiêr đha rựt, pa tệêt kinh tế lâng quốc phòng  nắc dzợ vêy chr’năp chính trị-xã hội đhậu bhưah, chroi k’rong ooy bhiệc tệêm ngăn an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội; t’bhlầng c’rơ đoàn kết zập acoon coh, pa dưr loom tin đươi âng đhanuôr cơnh lâng k’đhợơng xay âng Đảng lâng  Nhà nước.

        Nắc cơnh Thanh Hoá. C’moo 2013, UBBD tỉnh Thanh Hoá quyết định pa đớp đoọng 10 tỷ đồng đoọng tợơp bhrợ têng bhiệc pa đớp crâng, vặ crâng pa tệêt lâng pa đớp k’tiếc, vặ k’tiếc lâm nghiệp coh vel đong chr’hoong Thường Xuân. Tợơ k’nặ 8 c’moo xay bhrợ, crâng đhị Thường Xuân ơy bơơn zư liêm, pr’ặt tr’mông âng đhanuôr r’dợ ha dưr dal, ta bil ha ul, pa xiêr đha rựt.

       Cơnh boóp p’rá âng t’cooh Đỗ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND chr’hoong Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá: Pa đớp k’tiếc, pa đớp crâng đoọng ha đhanuôr pa ghit coh bhiệc zư lêy, pa dưr kinh tế tợơ crâng. “Nâu đoo nắc chính sách moọt ooy loom đhanuôr t’vaih c’lâng bh’rợ đoọng ha chr’hoong Thường Xuân ta bil ha ul đha rựt. Lalăm a hay Thường Xuân vêy tước 52% pr’loọng đha rựt, tợơ lâh 10 c’moo đợ pr’loọng đong đha rựt nắc dzợ 4,3%. Nâu đoo nắc bh’nơơn ga mắc chr’năp bhlầng coh đếêc vêy rau crêê tước tợơ chính sách pa đớp crâng đoọng ha đhanuôr.”

       Pa đớp crâng, pa đớp k’tiếc, đoọng bha ar chứng nhận quyền đươi dua k’tiếc crâng nắc c’lâng xa nay nhâm crêê. Bêl crâng lalua vêy c’la nắc chroi k’rong bhiệc zư lêy lâng pa dưr crâng đanh mâng, pa dưr kinh  tế, xã hội đhị vel đong, ta bil ha ul pa xiêr đha rựt pa tệêt lâng bhrợ pa dưr vel bhươl t’mêê./.

 

Quyết định 132 ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng, giải quyết đất sản xuất và đất ở

                                     Hải Phong- VOV4

Việt Nam là quốc gia có 54 dân tộc cùng chung sống. Với tỷ lệ dân số không đồng đều, 53 dân tộc ít người chỉ chiếm 14,3% dân số, khoảng hơn 12,3 triệu người trong tổng số hơn 90 triệu dân Việt Nam. Việc các dân tộc, dù ít hay nhiều người, chung sống bình đẳng như anh em ruột thịt trên đất nước Việt Nam, là một chỉ dấu về sự đảm bảo nhân quyền ở Việt Nam.

Quyền của dân tộc thiểu số là một trong những quyền cơ bản của con người, thuộc nhóm quyền dân sự - chính trị, được luật pháp Việt Nam công nhận. Trên thực tế, đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng có nhiều điều kiện thuận lợi để vươn lên phát triển về mọi mặt, đóng góp vào sự nghiệp chung của đất nước. Đây chính là những minh chứng cụ thể trong bảo đảm và thúc đẩy quyền của dân tộc thiểu số nói riêng và quyền con người nói chung tại Việt Nam.

Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng chính sách dân tộc, đặc biệt là bảo đảm quyền bình đẳng giữa các dân tộc; quan tâm chăm lo, tạo điều kiện tốt nhất để đồng bào các dân tộc phát triển và thụ hưởng các quyền lợi được pháp luật ghi nhận.

Những năm qua, Nhà nước Việt Nam triển khai nhiều chính sách hỗ trợ đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện quyền bình đẳng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các dân tộc. Điển hình là: Quyết định 132  ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng, giải quyết đất sản xuất và đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất đã giải quyết được những vấn đề bức xúc của các hộ dân tộc thiểu số nghèo, người dân ở các địa bàn thường xuyên bị thiên tai… góp phần ổn định được một bộ phận dân cư tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới; hạn chế tình trạng du canh, du cư, di dân tự do, phá rừng…

Đồng bào dân tộc thiểu số được cấp đất ở, đất sản xuất, được làm chủ trên mảnh đất quê hương, nên đã phấn khởi, yên tâm làm ăn, từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống; có nơi đã xuất hiện các mô hình sản xuất hiệu quả. Đặc biệt, hiệu quả của chính sách này không chỉ giải quyết những khó khăn, bức xúc về kinh tế trước mắt, hỗ trợ trực tiếp cho công tác xóa đói, giảm nghèo, gắn kinh tế với quốc phòng mà còn có ý nghĩa chính trị-xã hội sâu sắc, góp phần vào việc ổn định an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin của đồng bào đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Điển hình như Thanh Hóa. Năm 2013, UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định giao 10 tỷ đồng để thực hiện phương án thí điểm giao rừng, thuê rừng gắn liền với giao đất, thuê đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Thường Xuân. Sau gần 8 năm triển khai thực hiện, về cơ bản rừng ở Thường Xuân đã được giữ, đời sống người dân từng bước nâng lên, xóa đói, giảm nghèo.

Như lời ông Đỗ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa: Giao đất, giao rừng giúp cho người dân chủ động trong việc bảo vệ, phát triển kinh tế từ rừng. “Đây là chính sách đi vào lòng dân tạo cơ hội cho huyện Thường Xuân xóa đói giảm nghèo. Trước đây Thường Xuân có tới 52% hộ nghèo, sau gần 10 năm số hộ nghèo chỉ còn 4,3%. Đây là kỳ tích lớn trong đó có tác động từ chính sách giao đất giao rừng cho người dân.”

Giao rừng, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng là một chủ trương đúng. Khi rừng có chủ thực sự sẽ góp phần bảo vệ và phát triển bền vững, phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, xóa đói, giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới./.

                                        Ảnh bìa: Khánh Ngọc

 

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn