Đhanuôr lâng pr’zợc chắp nhêr!

Tước ooy zr’lụ k’tiếc Rơ Cung, chr’val Bha Lêê, chr’hoong Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, ta’moóh a’moó Bhnướch Thị Blắc, ngai cung hơnh déh. Tu cắh nặc 1 pân’đil xa’dơơr acoon cóh m’bứi manứih bhrợ cha choom cóh k’coong ch’ngai, nắc amoó dzợ nặc mưy xa’dơơr cóh Quảng Nam bơơn hơnh déh đhị đại hội đha’đhâm c’moor tiên tiến bhrợ têng cơnh ava Hồ prang k’tiếc k’ruung ooy bấc c’moo hanua. Tơợ điển hình âng amố Blắc, chr’hoong đoàn Tây Giang lâng tỉnh đoàn Quảng Nam xoọc bhrợ t’bhứah cóh prang tỉnh.

Dzoọng đhị đông t’mêê bhrợ padưr lâng cung nặc quán tạp hoá chr’nắp lấh 200 ực đồng âng amoó Bhnướch Blắc, acoon cóh Cơtu, cóh vel Rơ Cung, chr’val Bha Lêê, Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, azi nắc cắh mặ tin đươi. Tơợ 1 vel đông k’coong ch’ngai nâu, nắc vêy 1 đhr’nông đông pậ bhứah, liêm áih lâng chr’nắp lấh mơ nắc c’la âng đhr’nông đông nâu nắc 1 đoàn viên đha’đhâm c’moor mơ 30 c’moo hadợ. Tơợ bêl vêy  pa’câl tạp hoá âng amoó Blắc nắc đhanuôr Cơtu cóh vel liêm buôn đắh bhiệc câl đươi zâp pr’đươi pr’dua cơnh Quế, a’tơợng, a’rong, prí… zúp đhanuôr doọ dzợ lướt ch’ngai ooy chợ chr’hoong k’zệt km.

Cắh mưy đương pa’câl, Blắc nắc dzợ k’đhơợng zư 25 hécta keo xoọc tước hân noo bơơn bhrợ, bhrợ t’bhứah bhiệc băn Bồ Câu đoọng pa’xoọng t’bơơn zên. Zâp c’moo, xang bêk lơi jợ zên bạc, pr’loọng đông pân’đil đoàn viên manứih Cơtu nâu âng đoọng bơơn bhrợ 120 ực đồng, nắc đợ zên cắh vêy m’bứi lâng manứih Cơtu cóh k’coong ch’ngai Tây Giang nâu-amoó Alăng Bớt, ắt cóh vel Rơ Cung, chr’val Bha’lêê, Tây Giang, Quảng Nam prá:

Tơợ bêl váih quán âng Blắc, đhanuôr cóh đâu liêm buôn đoọng ha vel đông cung cơnh pr’loọng đông zi, lướt pa’câl doọ lấh zr’nắh ch’ngai, lâng Blắc nắc manứih Cơtu azi tin đươi bhlâng, bấc bêl cắh vêy zên Blắc cung pa’câl đoọng ha đhanuôr zi, đhanuôr chắp hơnh bhlâng.

Prá xay ooy đắh bh’rợ âng amoó Bhnướch Blắc, anoo Alăng Lân, Phó Bí thư đoàn chr’val Bha Lêê, Tây Giang, Quảng Nam đoọng năl:

Bhrợ lớp pachoom cung cơnh ta’moóh kinh nghiệm âng amoó Blắc đoọng ha đoàn viên đha’đhâm c’moor xang nặc lướt lưm lêy bh’rợ băn bồ câu, băn a’đhúh, a’đha lâng crâng keo âng anoo amoó.

Hân đhơ trơ vâng lâng bhiệc bhrợ têng cha, pa’câl nắc đoàn viên Bhnướch Thị Blắc taluôn ting por pấh bhrợ liêm choom zâp bh’rợ âng đoàn đha’đhâm c’moor cóh chr’val, vel bhươl cơnh lướt príh paliêm vệ sinh, pachoom đoọng zâp pr’zợc đoàn viên đắh kinh nghiệm bhrợ cha, padưr zâp xa’nay bh’rợ padưr kinh tế, xay moon p’too pachoom đoọng ha lang p’iên năl gít liêm lâng padưr zư paliêm râu liêm chr’nắp văn hoá âng manứih Cơtu, lơi jợ zâp j’niêng cr’bưn cắh leiemc rêê lâng k’chựt lơi zâp râu cắh liêm crêê cóh xã hội. lâng bh’nơơn bh’rợ nâu, ooy bấc c’moo hanua, Blắc nắc taluôn bơơn đoàn zâp cấp cher đoọng ch’ner đha’đhâm c’moor tiên tiến bhrợ têng cơnh ava Hồ moon lâng amoó hơnh déh yêm loom nắc 1 ooy 6 đại biểu âng Quảng Nam tước pấh hội nghị hơnh déh đha’đhâm c’moor tiên tiến prang k’tiếc k’ruung đhị tp.HCM. AmoÓ Bhnướch Blắc, ắt cóh vel Rơ Cung, chr’val Bha Lêê, Tây Giang, Quảng Nam đoọng năl:

Bêl ahay acu cung ting por pấh bhrợ zâp bh’rợ đoàn cóh đâu, bhrợ têng cha cung cắh lấh choom, tơợ bêl ting por liên hoan đha’đhâm c’môor tiên tiến bhrợ têng cơnh ava Hồ moon cóh tp.HCM, acu bơơn năl bấc lấh mơ đắh bh’rợ pr’hay chr’nắp, tơợ đêếc acu bhrợ cha cung z’zăng lấh, acu đương pa’câl bấc lấh, đông xang cung pậ lấh ahay.

Xay moon đắh bh’rợ âng đoàn viên Bhnướch Thị Blắc, a’ngắh Bhríu Thị Sen, bí thư đoàn chr’hoong Tây Giang, Quảng Nam đoọng năl:

Lấh mơ bh’rợ âng Bhnướch Thị Blắc đoàn viên liêm chr’nắp đắh bh’rợ padưr kinh tế nắc đoàn chr’hoong Tây Giang cung bhrợ t’bhứah pa’xoọng 2, 3 bh’rợ đắh padưr pa’xớc b’băn cóh vel đông chr’hoong cơnh bh’rợ đha’đhâm c’moor chóh cao su, c’roọl bh’năn băn bo, a’ọc. zâp c’moo vêy hơnh déh đoọng ha đoàn viên đha’đhâm c’moor bhrợ têng cơnh ava Hồ moon lâng bấc bh’rợ liêm chr’nắp, ooy đâu liêm chr’nắp lấh mơ nắc pr’loọng đông Bhnướch Thị Blắc.

Lâng cr’noọ học tập cơnh ava Hồ tơợ đợ râu liêm buôn bhlâng, Bhnướch Thị Blắc ắt cóh chr’hoong Tây Giang, tỉnh Quảng Nam ơy t’bhlâng dưr zi’lấh zr’nắh k’đhạp đoọng bhrợ padưr pr’ắt tr’mung pr’loọng đông liêm choom lấh lâng chr’nắp lấh mơ nắc amoó ơy zúp bấc pr’loọng đông acoon cóh Cơtu cóh vel đh’rứah dưr bhrợ cha, zi’lấh đha’rứt. Bhnướch Thị Blắc nắc ơy dưr váih manứih liêm chr’nắp dodộng đợ apêê p’niên xa’dơơr cóh crâng dading Tây Giang k’noọ lêy bhrợ “Mamung cắh vêy đoọng 1 ha c’la đay”.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn