Đhanuôr lâng pr’zợc chắp nhêr!

Tỉnh Ninh Thuận vêy lấh 70 r’bhâu acoon cóh Chăm, bơơn 12% dân số prang tỉnh, ắt đhị 35 chr’val, thị trấn âng 5 chr’hoong, thành phố. Tước đâu, zâp chr’val k’coong ch’ngai zr’lụ đhuôr Chăm cóh tỉnh nắc ơy vêy trạm y tế lâng c’bhúh y bác sĩ vêy đhr’năng bh’rợ liêm choom đoọng zư lêy c’rơ tr’mung ha đhanuôr. Ái Nghiêm, PV đài p’rá VN xay moon ahêê đương xâng:

Ooy bấc c’moo hanua, đhanuôr acoon cóh m’bứi manứih, k’oong ch’ngai, zr’lụ ch’ngai bha’dắh, ooy đêếc vêy đhuôr acoon cóh Chăm cóh tỉnh Ninh Thuận doọ dzợ lướt chấc manứih zư pa’đhớch bêl k’ay k’naanh. Đhanuôr nắc ơy năl lướt tước zâp đhị trạm xá đoọng khám padứah. Đhị bệnh viện chr’hoong Ninh Phước, azi lưm bấc đhanuôr acoon cóh Chăm cóh đâu lướt ra’pặ ặt đương zư padứah cr’ay. T’mêê glúh đắh phòng khám, hân đhơ ga’lêếh nắc lêy a’ngắh Phú Thị Dung, 58 c’moo ắt cóh vel Mỹ Nghiệp, thị trấn Phước Dân, chr’hoong Ninh Phước nắc ặt moon cám ơn apêê y, bác sĩ ơy liêm ta’níh zư padứah. A’ngắh Phú Thị Dung moon:

Bệnh viện đăn nắc liêm buôn đoọng ha bhiệc khám padứah cr’ay đoọng ha đhanuôr zi. Azi k’ay loom xoóh, n’groọng hoọng nắc bơơn apêê y, bác sĩ xay moon đoọng, zư padứah ting ooy bảo hiểm y tế doọ vêy bấc zên. Bệnh viện vêy máy siêu âm, xét nghiệm… liêm zâp đoọng zư padứah apêê k’ay.

Chr’hoong Ninh Phước nắc đhị vêy bấc đhuôr Chăm ắt bhlâng cóh tỉnh Ninh Thuận, lâng lấh 60 r’bhâu manứih. Prang chr’hoong xoọc đâu vêy 1 bệnh viện lâng 1 phòng khám đa khoa pazêng 190 zương lâng 9 trạm y tế chr’val, thị trấn. lâng 229 cán bộ, y bác sĩ lâng k’noọ 100 nhân viên y tế vel bhươl, bấc c’moo hanua, ngành y tế chr’hoong Ninh Phước taluôn t’bhlâng zooi zúp bhrợ liêm choom bh’rợ khám padứah cr’ay, bơơn đhanuôr cóh chr’hoong tin đươi. Đợ g’lúh apêê k’ay lướt ooy bệnh viện chr’hoong lâng zâp trạm y tế zư padứah ting t’ngay ting bấc. c’moo 2013, đợ apêê k’ay zư padứah 8.500 cha’nặc, công suất đươi dua zương bơơn lấh 75%. 6 c’xêê tơợp c’moo, apêê k’ay lướt zư padứah nội trú k’noọ 3.600 cha’nặc, đợ mơ đươi dua zương lấh 92%. Bác sĩ Lưu Ngọc Lai, GĐ trung tâm y tế chr’hoong Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận đoọng năl:

Bấc apêê k’ay manứih Chăm lướt khám padứah đhị bệnh viện Ninh Phước zêng moon bác sĩ zư lêy liêm ta’níh. Bấc c’bhúh y, bác sĩ cóh đâu cung nặc acoon a’đhi manứih Chăm đhị vel đông nắc apêê k’ay lâng bác sĩ buôn tr’năl lấh mơ. Bhiệc pazưm bhrợ đh’rứah cung liêm buôn lấh.

Đh’rứah lâng bh’rợ chuyên môn, ngành y tế tỉnh dzợ pazưm lâng zâp vel đông zr’lụ đhanuôr Chăm bhrợ padưr mạng lưới cán bộ y tế vel đông, cộng tác viên dân số, trưởng vel, t’coóh vel lêy cha’mêết, bơơn lêy lâng bhrợ têng đấh loon zâp cr’ay trơơi boọ cóh đhanuôr. Tỉnh taluôn lêy cha’mêết bh’rợ xay moon lâng padưr dal c’năl bh’rợ đắh zư lêy c’rơ tr’mung nắc bấc xa’nay bh’rợ y tế bơơn đhanuôr đươi bhrợ liêm choom. Ngành y tế tỉnh dzợ ra’văng đoọng xe cộ, zanươu tr’hâu zêl cha’groong pr’lúh cr’ay, taluôn lêy moon pachoom đhanuôr zư paliêm ađay, lấh mơ nắc zâp râu cr’ay zêl cha’groong cơnh cúm AH5N1, k’hir, a’dụuc, têy dzung boọp… bấc c’moo hanua, tu vêy zêl cha’groong pr’lúh cr’ay liêm choom đoọng ha đhuôr đhị zâp vel đông Chăm nắc cóh tỉnh Ninh Thuận doọ dzợ vêy dưr váih pr’lúh trơơi boọ pậ bhứah.

Đoọng padưr liêm dal lấh mơ bhiệc khám padứah cr’ay lâng zư lêy c’rơ tr’mung âng đhanuôr Chăm, xoọc đâu tỉnh Ninh Thuận t’bhlâng k’rong bhrợ padưr đắh pr’đơ ợ pr’đươi khám zư padứah đoọng ha zâp trung tâm y tế cóh chr’hoong, trạm y tế chr’val. Thầy thuốc ưu tú Lê Minh Định, giám đốc sở y tế tỉnh Ninh Thuận đoọng năl:

Lêy cha’mêết ooy xa’nay bh’rợ Duyên hải Nam Trung Bộ, sở nhăn đắh tỉnh lâng xoọc bhrợ bh’rợ ooy c’moo đâu nắc bhrợ padưr bệnh viện đa khoa chr’hoong Ninh Phước, lâng zên 99 r’bhâu đôla. Lâng t’đui đoọng bhrợ padưr t’mêê 2, 3 phòng âng trạm y tế chr’val Phước Thái. Nâu đoo cung nặc trạm y tế đoọng ha bhiệc zư lêy c’rơ tr’mung đhuôr acoon cóh Chăm lâng zên k’noọ đợc nắc 46 r’bhâu đôla.

Lâng râu k’rang lêy đoọng, k’rong padưr âng tỉnh Ninh Thuận lâng mạng lưới y tế vel đông, ooy cr’chăl nâu a’tốh, bh’rợ khám padứah cr’ay đhanuôr ooy đâu vêy đhanuôr Chăm nắc ting liêm choom lấh mơ, k’míah cr’chăl t’ngay, pa’xiêr zên lướt vốch đoọng ha pêê k’ay cóh k’coong ch’ngai, padưr dal pr’ắt tr’mung âng đhanuôr, chrooi pa’xoọng padưr pa’xớc pr’ắt tr’mung âng tỉnh./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn