Cóh bh’rợ lướt pa bhrợ đhị tỉnh Hà Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tước lum lêy cán bộ, đảng viên lâng đhanuôr chr’vla Vũ Bản, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng haanh déh lâng bhui har lâng pazêng râu bh’nơơn bh’rợ ga mắc chr’nắp nắc cán bộ, đảng viên lâng đhanuôr chr’val Vũ Bản ơy choom bơơn bhrợ cóh pazêng t’ngay c’xêê ahay. Tổng Bí Thư haanh déh ooy râu xa nay bh’rợ ting cơnh xa nay bh’rợ la liêm pr’hay, t’mêê nắc công dzợ zư đớc râu j’niêng ty âng bhươl cr’noon Bắc Bộ; pr’ắt tr’mông âng đhanuôr nắc vêy ta pa liêm bấc pa bhlâng, đươi dua pazêng râu pr’đươi t’mêê cóh pr’ắt tr’mông zâp t’ngay. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ta đang moon cóh pazêng t’ngay c’xêê ha y nắc t’bhlâng xăl bhrợ cơnh t’mêê bh’rợ kinh tế, bhrợ têng bhươl cr’noon t’mêê; t’bil ha ul pa xiêr đharứt nhâm mâng; bhrợ pa dưr tổ chức cơ sở đảng nắc la lua liêm chr’nắp, nhâm mâng; bhrợ têng liêm choom xa nay bh’rợ đại hội đảng bộ chr’val. Tổng Bí thư xay moon gít: cán bộ, đảng viên nắc pa dưr râu xa nay bh’rợ ta níh đha nâng: đảng viên lướt l’lăm, bhươl cr’noon, k’tiếc k’ruung lướt t’tun.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn