Chi Cục kiểm lâm, Sở Nông nghiệp lâng pa dưr vel bhươl tiỉnh Bình Định t’mêê pa zum lâng Công viên a đhăh dzăm crâng FLC Zoo-safari ( âng quần thể zr’lụ Du lịch FLC Nhơn Lý, thành phố Quy NHơn) p’loh apêê a đhăh dzăm crâng chr’năp pr’hăt chô lâng crâng ca coong đhị zr’lụ Zư đơc crâng ca coong An Toàn, chr’val An Toàn, chr’hoong da diing ca coong An Lão, tỉnh Bình Định.

  2 p’nong xong prí ktứi, 1 p’nong bhot a râl lâng 1 p’nong bhot xooi a oc bơơn đha nuôr tươc pa đơp đoọng ha Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định x’ría c’moo ahay lâng tơơp c’moo đâu. Xang n’năc, Chi cục pa đơp đoọng ooy Công viên a đhăh dzăm FLC Zoo- Safari băn par, zư x’mir lêy. Xang cr’chăl zư x’mir lêy, apeê a đhăh dzăm n’nâu âi choom ma chơơc cha cha, choom ma mông coh crâng ca coong tu cơnh đeêc bơơn apêê cơ quan chức năng p’loh chô ooy crâng ca coong./.

Bình Định: Thả động vật rừng quý, hiếm về tự nhiên

  Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định vừa phối hợp với Công viên động vật hoang dã FLC Zoo- Safari (thuộc quần thể Khu Du lịch FLC Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn) thả các cá thể động vật rừng quý, hiếm về rừng tự nhiên tại Khu Bảo tồn thiên nhiên An Toàn, xã An Toàn, huyện miền núi An Lão, tỉnh Bình Định.

  2 cá thể culi nhỏ, 1 cá thể khỉ mốc và 1 cá thể khỉ đuôi lợn được người dân tự nguyện giao nộp cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định cuối năm ngoái và đầu năm nay. Sau đó, Chi cục chuyển giao cho Công viên động vật hoang dã FLC Zoo- Safari cứu hộ, nuôi dưỡng, chăm sóc để phục hồi lại bản năng sinh tồn. Sau thời gian chăm sóc, các cá thể này có thể tự tìm kiếm thức ăn, có thể sinh tồn trong tự nhiên nên được các cơ quan chức năng thả trở lại môi trường rừng tự nhiên./.

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn