Tổ chức Găp gỡ Việt Nam t’mêê pazao đoọng học bổng Vallet c’moo 2020 đoọng ha học sinh, sinh viên học tập bhriêl choom.

  Ting đếêc, vêy 146 học sinh lâng 66 sinh viên bhriêl ta bách bơơn cher đoọng học bổng bhriêl ta bách Vallet 2020. Chr’nắp học bổng đoọng ha sinh viên nắc 19 ực đồng đhị mưy hun lâng 11 ực đồng đhị mưy hun lâng 14 sinh viên âng Trường đại học sư phạm Huế lướt pa choom cóh Pháp lâng 260 ực đồng đoọng ha 2 thư viện đhị tỉnh. Pa zêng chr’nắp học bổng pazao đoọng lấh 3,5 tỷ đồng.

  Ooy 20 c’moo hanua, Học bổng Vallet nắc ơy pazao đoọng 42.000 học bổng lâng chr’nắp 250 tỷ đồng đoọng zooi zúp học sinh, sinh viên Việt Nam bhriêl ta bách đắh lêy cha mếêt lâng học tập./.

Thừa Thiên Huế: Hơn 200 học sinh, sinh viên xuất sắc nhận học bổng Vallet

  Tổ chức Gặp gỡ Việt Nam vừa trao học bổng Vallet năm 2020 cho học sinh, sinh viên có thành tích học tập xuất sắc.

  Theo đó, có 146 học sinh và 66 sinh viên tài năng được trao học bổng tài năng Vallet 2020. Giá trị học bổng dành cho sinh viên là 19 triệu đồng/ suất và 11 triệu đồng/suất đối với học bổng học sinh. Ngoài ra, Quỹ học bổng còn hỗ trợ 400 triệu đồng cho 14 sinh viên của Trường Đại học sư phạm Huế đi học tại Pháp và 260 triệu đồng cho 2 thư viện tại tỉnh. Tổng giá trị học bổng được trao tại buổi lễ hơn 3,5 tỷ đồng.

  Trong 20 năm qua, Học bổng Vallet đã trao hơn 42.000 học bổng với giá trị khoảng 250 tỷ đồng nhằm giúp đỡ học sinh, sinh viên Việt Nam tài năng, xuất sắc trong nghiên cứu và học tập.../.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn