Thủ tướng Chính phủ t’mêê vêy Quyết định k’đươi Bộ Tài chính pay đoọng k’gooh 4 r’bhâu tấn ch’nêêh tơợ grăng k’rong đơc âng k’tiêc k’ruung ha pêê tỉnh pa zêng: Quảng Bình 1 r’bhâu tấn, Quảng Trị 1 r’bhâu tấn, Thừa Thiên Huế 1 r’bhâu tấn, Quảng Nam 1 r’bhâu tấn đoọng zooi đha nuôr zr’lụ boo tuh.

  Thủ tướng Chính phủ k’đươi bhrợ têng zooi đoọng ch’na đh’năh, đac ộm, cr’noọ đươi dua n’lơơng ha đha nuôr, pa bhlâng năc cơnh lâng apêê pr’loọng đha nuôr crêê bil đong xang, đợ pr’loọng coh zr’lụ nong đhộ k’đoo bâc t’ngay, t’bhâng căh choom đơc đha nuôr ngai ha ul cha, ra hal đac, căh vêy đhị ăt bêch.

  Thủ tướng Chính phủ k’đươi Ủy ban nhân dân apêê tỉnh: Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam đương đơp  k’đhơợng lâng đươi dua đợ ch’nêêh bơơn đoọng n’nâu zooi đoọng loon đơơh, crêe ma nưih, crêê mơ ting quy định./.

Thủ tướng Chính phủ quyết định

xuất cấp 4 nghìn tấn gạo hỗ trợ nhân dân miền Trung

  Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 4 nghìn tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh gồm: Quảng Bình 1 nghìn tấn; Quảng Trị 1 nghìn tấn; Thừa Thiên Huế 1 nghìn  tấn; Quảng Nam 1 nghìn tấn để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân vùng bị thiên tai, mưa lũ.

  Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tổ chức cứu trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho người dân, nhất là đối với những hộ dân bị mất nhà cửa, những hộ ở vùng ngập sâu chia cắt dài ngày; tuyệt đối không để người dân thiếu đói, thiếu nước uống, không có chỗ ở.

  Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân  các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn