Ha bu t’ngay 19/1, đhị Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc k’đhợơng lêy pr’họp Hội đồng xay moon chính sách zên bạc k’tiếc k’ruung lâng Tổ xay moon kinh tế âng Thủ tướng Chính phủ k’rong pazêng bh’rợ x’rịa c’moo hay, xay bhrợ bh’rợ c’moo đâu.

        Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ơy xay moon pazêng bh’nơơn pa dưr tr’mông tr’meh chr’năp bhlầng âng k’tiếc k’ruung lâng xay moon ghit a hêê nắc ơy ra văng liêm pr’đợơ đoọng ha c’moo 2021 lâng 5 c’moo ha y, đăh c’rơ kinh doanh, đăh đhr’năng kinh tế ga mắc chr’năp. Pa bhlầng nắc đhanuôr ơy ting moọt bhrợ k’rơ pa bhlầng tợơ rau căh liêm âng pr’luh Covid-19. Choom moon c’rơ gung dưr âng k’tiếc k’ruung k’rơ pa bhlầng, đoàn kết, mr’cơnh loom pa dưr, nâu đoo nắc pr’đợơ chr’năp bhlầng đoọng a hêê pa dưr ting cơnh c’lâng ha dưr t’mêê coh cr’chăl ha y, bhrợ têng apêê bh’rợ ơy pa căh coh t’tun đâu. Đhơ cơnh đếêc, a hêê cung oó lu lơ coh đhr’năng bha lang k’tiếc lâng zr’lụ dzợ dưr vaih đhr’năng pr’luh bấc k’rơ. Tu cơnh đếêc, Thủ tướng moon, a hêê nắc lêy coh pr’đợơ t’mêê, xăl rau bh’rợ ơy looih, zêng lâng bhiệc xăl lưch thể chế pháp luật pa dưr kinh tế nắc doanh nghịêp lâng đhanuôr t’bhlầng, k’rong bhrợ têng cơnh liêm t’mêê./.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:

Tập trung tìm giải pháp để thực hiện mạnh mẽ các đột phá chiến lược

          Chiều 19/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia và Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ tổng kết nhiệm vụ năm qua, triển khai nhiệm vụ năm nay.

          Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã điểm lại những thành tựu phát triển kinh tế quan trọng của Đất nước và nêu rõ chúng ta đã chuẩn bị một nền tảng quan trọng cho năm 2021 và 5 năm đến một cách căn bản, về năng lực sản xuất kinh doanh, về hệ thống kinh tế vĩ mô. Nhất là, người dân đã vào cuộc mạnh mẽ trước thử thách của dịch bệnh Covid 19. Có thể nói một dân tộc bừng lên sức sống mãnh liệt, đoàn kết thống nhất cao, ý chí khát vọng phát triển, đây chính là nền tảng rất quan trọng để chúng ta thổi luồng sinh khí mới trong phát triển thời gian tới, thực hiện các nhiệm vụ đặt ra cho các năm tiếp theo. Tuy nhiên, chúng ta không được chủ quan trong bối cảnh quốc tế và khu vực diễn biến phức tạp, chính vì vậy, Thủ tướng cho rằng, chúng ta chấp nhận sự thay đổi trong điều kiện mới, thay đổi cả thói quen, thậm chí phải thay đổi cả thể chế pháp luật phát triển về kinh tế thì doanh nghiệp và người dân sẽ tăng cường, đầu tư đổi mới sáng tạo, thực hiện tốt khát vọng phát triển./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn