Đăn đâu, cr’noọ bh’rợ choh tơơm sầu riêng đhị tỉnh Tiền Giang đơơng chô bh’nơơn dal bhlầng. Bâc apêê choh bhrợ ơy pa dưr ca van đươi tợơ cr’noọ bh’rợ nâu. Tợơ rau k’đhap zr’năh, đươi vêy pa zay bhrợ têng lâng cr’noọ bh’rợ choh tơơm sầu riêng, t’cooh Đào Ngọc Thoại, muy cựu chiến binh đhị vel 11 chr’val Long Trung, chr’hoong Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang ơy vaih nắc tỷ phú. T’cooh nắc muy cha nắc pa zay z’lâh k’đhap k’ra, bhrợ têng zay bhlầng đhị vel đong.

 

Pazêng t’ngay đâu, pr’loọng đong t’cooh Đào Ngọc Thoại xọoc trơ vâng lâng bh’rợ pêêh pay sầu riêng lalay hân noo. T’cooh đoọng năl, lâng chr’năp 60 r’bhầu đồng/kg, hân noo nâu bhươn âng t’cooh nắc vêy đơơng chô mơ 1 tỷ đồng.

Lalăm a hay, pr’loọng đong t’cooh Đào Ngọc Thoại ma mông lâng bh’rợ choh ha roo, xang đếêc nắc choh tơơm nhãn ha dợ căh vêy đơơng chô  bh’nơơn dal. Tợơ c’moo 1996, ma nuyh cựu chiến binh nâu k’rong bhrợ, pa liêm bhươn tược, lêy choh tơơm sầu riêng. Tước đâu, zr’lụ bhươn bhưah 01ha k’tiếc, t’cooh ơy choh apêê m’ma sầu riêng đơơng chô bh’nơơn dal cơnh: Mỏn Thon, Ri6, Chuồng Bò, Khổ qua. Coh đếêc, vêy bấc tơơm sầu riêng ơy k’nặ 20 c’moo, đơơng chô bơr pêê ha riêng ký zập t’nơơm. Đươi tơợ sách báo, cán bộ kỹ thuật lâng kinh nghiệm đhr’năng lalua tu cơnh đếêc cựu chiến binh Đào Ngọc Thoại đươi dua đhị bhrợ têng lâng bơơn bh’nơơn dal bhlầng. Đợ bh’nơơn sầu riêng âng t’cooh ta luôn bơơn lâh 20 tấn p’lêê zập c’moo. Chr’năp bhlầng, p’lêê sầu riêng âng zr’lụ nâu liêm, bột sầu riêng u yêm, bấc apêê k’rong câl. Xọoc đâu, prang zr’lụ sầu riêng âng t’cooh Thoại ra lăp hệ thống tưới đác, phun za nươu tự động tu cơnh đếêc nắc pa xiêr ma nuyh  bhrợ têng. Đăh kỹ thuật choh tơơm sầu riêng bơơn bh’nơơn dal, cựu chiến binh Đào Ngọc Thoại xay moon: “Cr’noọ bh’rợ choh tơơm sầu riêng cơnh lâng a cu nắc choh ting cơnh đắp mô, lêy k’rong bhrợ têng, xang nắc chơih pay m’ma, pay đoo m’ma liêm đoọng đâh ha dưr, đăh phân, za nươu lêy đoọng zập. Tơơm sầu riêng liêm choom bhlầng cơnh lâng phân hữu cơ. G’bur bấc phân hữu cơ nắc tơơm dưr vaih ting liêm lâh, doó lâh vaih pr’luh, pa xiêr phân hoá học. T’nơơm ha dưr đâh nắc đâh đơơng chô bh’nơơn đoọng ha đay.”

Bơơn năl, t’cooh Đào Ngọc Thoại ơy vêy 6 c’moo bhrợ bh’rợ bha lang k’tiếc đhị k’tiếc k’ruung pr’zợc Campuchia. C’moo 1986, tu pr’ặt tr’mông lưm k’đhap k’ra, t’cooh chô tợơ bộ đội đoọng pa bhrợ ta têng coh đong. Pa dưr chr’năp liêm âng ma nuyh bộ đội ava Hồ, cr’chăl a hay, lâh mơ bh’rợ âng pr’loọng đong, t’cooh ta luôn ting pâh bhrợ zập bh’rợ âng vel bhươl. T’cooh nắc ơy ting pâh bhrợ Chi hội trưởng Chi hội cựu chiến binh, Bí thư chi bộ vel 11.  Nắc đảng viên, cựu chiến binh vêy chr’năp dal, t’cooh ơy chroi k’rong liêm choom bhlầng lâng vêy bh’nơơn coh bh’rợ bhrợ pa dưr vel bhươl, chroi k’rong đoọng ha chr’val Long Trung đâh bơơn bh’nơơn  vel bhươl t’mêê. Đăh bhrợ têng bhươn, t’cooh ơy pa zay pa choom đoọng, xay moon cơnh bhrợ têng đoọng đhanuôr lơơng ting lêy pâh bhrợ têng, đơơng chô bh’nơơn dal. C’la t’cooh ơy vinh dự bơơn bấc Bằng khen, giấy khen đăh cựu chiến binh liêm ta nih, đhanuôr  bhrợ cha choom bhlầng cấp tỉnh. T’cooh Trương Văn Nhân, Chủ tịch Hội cựu chiến binh chr’val Long Trung, chr’hoong Cai Lậy đọong năl, cựu chiến binh Đào Ngọc Thoại nắc cha nắc ma nuyh bhriêl choom bhlầng bơơn hội viên cựu chiến binh, đảng viên lâng đhanuôr tin đươi: “Đồng chí Đào Ngọc Thoại nắc hội viên tr’haanh bhlầng. Zập c’moo, đ’c pa zay bhrợ têng vêy bơơn bh’nơơn dal. Đươi vêy bh’nơơn sầu riêng bơơn dal tước lâh 1 tỷ đồng. Apêê bh’rợ coh vel đong, đồng chí cung ting pâh bhrợ têng liêm ta nih. Nắc đảng viên, hội viên tr’haanh bhlầng âng vel đong, bơơn xay moon nắc hội viên, đhanuôr bhrợ cha choom bhlầng cấp tỉnh.”

Xọoc đâu, đhị ruh 60 c’moo, đhơ pr’ặt tr’mông pr’loọng đong ơy z’zăng ha dợ  cựu chiến binh Đào Ngọc Thoại pa zay bhrợ têng cha, pa dưr bhươn sầu riêng âng pr’loọng đong. Zập t’ngay, t’cooh đớc bấc cr’chăl đoọng k’rang lêy bhươl chr’noh. T’cooh Thoại đoọng năl, nắc bộ đội a va Hồ dzợ c’rơ liêm dzợ pa zay, dzợ c’rơ liêm dzợ pa bhrợ đoọng pa dưr dal tr’mông tr’meh âng pr’loọng đong lâng chroi k’rong bhrợ padưr vel bhươl, k’tiếc k’ruung: “Ha y, a cu nắc dzợ lâng apêê đhi noo hội viên CCB đh’rưah pa dưr tr’mông tr’meh pr’loọng đong. Đăh cr’noọ bh’rợ choh tơơm sầu riêng liêm buôn bhlầng cơnh lâng vel đong nắc a đay cung lêy k’rang đoọng liêm ta nih, pa câl coh thị trường bơơn bh’nơơn dal.”

Đớc bh’rợ coh chiến trường, t’cooh Đào Ngọc Thoại cung cơnh bấc cựu chiến binh đhị tỉnh Tiền Giang pa zay bhrợ têng đhị zập đhăm bhươn, ruộng tông. Apêê a dêi, a noo pa zay bhrợ têng đoọng moon ghit c’rơ bh’rợ, chr’năp liêm âng ma nuyh bộ đội ava Hồ coh đhr’năng bhrợ têng cha t’ngay đâu./.

Tiền Giang:

Một cựu chiến binh làm giàu từ trồng cây sầu riêng

                     Nhật Trường

       Gần đây, mô hình trồng cây sầu riêng thương phẩm ở tỉnh Tiền Giang cho hiệu quả kinh tế rất cao. Nhiều nhà vườn đã giàu lên với mô hình này. Từ gian khó, nhờ cần cù lao động với mô hình trồng cây sầu riêng chuyên canh, ông Đào Ngọc Thoại, một cựu chiến binh ở ấp 11 xã Long Trung, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đã trở thành tỷ phú.Ông là một tấm gương vượt khó, lao động giỏi tại địa phương.

      Những ngày này, gia đình ông Đào Ngọc Thoại đang bận rộn với công việc thu hoạch vườn sầu riêng nghịch vụ. Ông cho biết, với mức giá trên dưới 60 nghìn đồng/kg, vụ này vườn vườn sầu riêng của gia đình ông cho thu nhập khoảng 01 tỷ đồng.

      Trước đây, gia đình ông Đào Ngọc Thoại sống bằng nghề trồng lúa, sau đó trồng thêm cây nhãn nhưng hiệu quả không cao. Từ năm 1996, người cựu chiến binh này đầu tư, cải tạo vườn tạp, trồng cây sầu riêng chuyên canh. Đến nay, trên khu vườn rộng 01 ha, ông đã trồng được nhiều loại sầu riêng cho năng suất và chất lượng cao. Trong đó, nhiều cây sầu riêng đã gần 20 năm tuổi, cho năng suất đến vài trăm kg/cây. Nhờ học hỏi qua sách báo, cán bộ kỹ thuật và kinh nghiệm thực tế nên cựu chiến binh Đào Ngọc Thoại áp dụng vào sản xuất rất đạt hiệu quả. Sản lượng vườn sầu riêng của ông luôn đạt hơn 20 tấn trái/năm. Đặc biệt, trái sầu riêng của khu vườn này rất đẹp mắt, bột sầu riêng không bị chai sượng, được thương lái ưa thích chọn mua. Hiện tại, toàn khu vườn sầu riêng ông Thoại lắp đặt hệ thống tưới nước, phun thuốc tự động nên giảm công lao động chân tay. Về kỹ thuật trồng cây sầu riêng đạt hiệu quả cao, cựu chiến binh Đào Ngọc Thoại chia sẻ:“Mô hình trồng cây sầu riêng đối với tôi thì trồng theo kiểu đắp mô, phải đầu tư vốn,  rồi mình chọn giống tốt, giống sạch bệnh để trồng nó mau phát triển, về phân thuốc phải đầy đủ. Cây sầu riêng nó thích hợp với phân hữu cơ. Mình đưa nhiều phân hữu cơ vào cây sầu riêng thì có nhiều lợi thế hơn, giảm bệnh hơn phân hóa học. Cây mau phát triển thì nó mau có lợi nhuận cho gia đình mình.”

       Được biết, ông Đào Ngọc Thoại đã có 6 năm làm nghĩa vụ quốc tế tại nước bạn Campuchia. Năm 1986, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông rời quân ngũ về gia đình để lao động sản xuất. Phát huy phẩm chất của bộ đội Cụ Hồ, thời gian qua, ngoài công việc gia đình, ông luôn đi đầu các hoạt động xã hội tại địa phương. Ông đã từng làm Chi hội trưởng Chi hội cựu chiến binh, Bí thư chi bộ ấp 11. Là đảng viên, cựu chiến binh có uy tín và tinh thần trách nhiệm, ông đã đóng góp rất tích cực và có hiệu quả trong việc xây dựng xóm ấp, góp phần giúp xã Long Trung sớm đạt danh hiệu xã nông thôn mới.  Riêng lĩnh vực làm vườn, ông đã tích cực hướng dẫn, tư vấn kỹ thuật cho nhiều nông dân khác áp dụng hiệu quả. Cá nhân ông đã vinh dự nhận nhiều Bằng khen, giấy khen về cựu chiến binh gương mẫu, nông dân sản xuất giỏi cấp tỉnh. Ông Trương Văn Nhân, Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Long Trung, huyện Cai Lậy cho biết, cựu chiến binh Đào Ngọc Thoại là cá nhân rất tiêu biểu được hội viên cựu chiến binh, đảng viên và nhân dân tín nhiệm cao:“Đồng chí Đào Ngọc Thoại là hội viên rất tiêu biểu. Hằng năm, đ/c tăng gia sản xuất rất hiệu quả. Vì vườn sầu riêng cho hiệu quả kinh tế rất cao, thu nhập trên 01 tỷ đồng. Các phong trào ở địa phương, đồng chí luôn đi đầu hết. Là đảng viên, hội viên tiêu biểu của địa phương, được công nhận hội viên, nông dân sản xuất giỏi cấp tỉnh.”

       Đã ở tuổi 60, dù cuộc sống gia đình đã khá giả nhưng cựu chiến binh Đào Ngọc Thoại rất say mê lao động, gắn bó với vườn  sầu riêng.  Mỗi ngày, ông dành nhiều thời gian cho việc chăm sóc vườn cây. Ông Thoại cho biết, là bộ đội Cụ Hồ còn sức khỏe còn “chiến đấu” còn khỏe còn lao động để nâng cao kinh tế gia đình và  góp phần xây dựng quê hương, đất nước:“Hướng tới, mình vẫn tiếp tục cùng với anh em hội viên cựu chiến binh cùng phát triển kinh tế gia đình. Về mô hình trồng cây sầu riêng rất thuận lợi    với địa phương mình thì mình phải lo cho nó tươi tốt, đủ phẩm chất để bán ra thị trường đạt hiệu quả cao.”./.

 

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn