Ha bu ha dum nua, muy g’lúh boo ngân lâng đanh dưr váih cóh muy bơr zr’lụ đhị tỉnh Kon Tum bhrợ t’bil đhr’năng cắh vái boo cóh đanh đươnh. Hân đhơ cơnh đêếc boo n’nâu công bhrợ t’váih râu bil hư tu vêy boo priêl ngân lấh mơ. Boo n’nâu tơớp boo tơợ 5 giờ ha bu tước 8 giờ ha dum. Tu boo dưr váih pr’hân, crêê bêl học sinh chô n’đắh trường nắc bhrợ ha bh’rợ lướt chô âng đhanuôr cắh liêm crêê. Cóh truíh c’lâng đhị thành phố Kon Tum, boo priêl ngân lâng vêy đhí nắc bhrợ muy bơr bêệ pa nô ga mắc c’lâm, bấc t’nơơm n’loong ga mắc k’tưí c’lâm tr’đéh, bhrợ cắh choom lướt chô cóh c’lâng. Boo ngân nắc dzợ bhrợ nong đác cóh muy bơr zr’lụ c’lâng, bhrợ ha manuýh lướt chêếc ta bơơn lướt ooy c’lâng n’lơơng. Bil bal bấc bhlâng nắc lâng đợ pr’loọng đông chóh r’véh cóh apêê phường, cơnh: Thắng Lợi, Thống Nhất, Lê Lợi… bấc đhăm chr’nóh chr’bêết ma hư. Ting cơnh t’coóh Nguyễn Văn Huy, Giám đốc Trung tâm Khí tượng thuỷ văn Kon Tum, nâu đoo nắc g’lúh boo la lay hân noo. G’lúh boo cơnh đâu nắc buôn vêy đhí k’rơ lâng boo priêl tu cơnh đêếc đhanuôr hêê rơớt pa bhlâng
Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn