Alăng Lợi lâng Hôih Nhàn nhăn chào đha nuôr lâng pr’zơc! Đha nuôr lâng pr’zơc xơợng t’ruih pa xul p’rá Cơ Tu âng Đài P’rá Việt Nam. T’ruih t’ngay đâu thứ 7 t’ngay 26/9/2020 vêy đợ cr’liêng bha lâng nâu câi.

# Đhí a muôt số 5 bhrợ bâc râu bil bal ooy pr’đơợ cr’van, trường lớp đhị apêê chr’hoong da ding ca coong tỉnh Quảng Nam. Xooc apêê thầy cô giáo zr’lụ da ding ca coong xooc t’bhlâng bhrợ bhr’lậ râu bil hư tu boo tuh đoọng yêm têêm bh’rợ dạy lâng học.

# C’năt t’ruih bhrợ têng quyền acoon ma nưih vêy bha ar xay moon tươc bh’rợ xơợng bhrợ Quyết định 132 t’đui đoọng k’rong bhrợ pr’đơợ hạ tầng, xay bhrợ đoọng k’tiêc pa bhrợ lâng k’tiêc ăt ha đha nuôr zr’lụ acoon coh.

# Lâh đhị đêêc, apêê bh’rợ văn hóa ty đanh, bh’rợ đong xang, apêê ma nưih Dao coh chr’hoong Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh vêy mr’cơnh đhr’niêng bh’rợ bhuôih Bàn Vương. Đha nuôr lâng pr’zơc dh’rưah chơơc năl đhr’niêng bh’rợ bhuôih Bàn Vương âng ma nưih Dao coh c’năt t’ruih Văn hóa đhi noo a hêê acoon coh t’ngay đâu.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn