Thành phố năc t’bhlâng pa dưr đợ  bh’rợ du lịch t’mêê, pa dưr râu liêm choom bh’rợ coh c’lâng đác, đhêy ăt đhị vịnh Đà Nẵng lâng ch’nang biển du lịch, pa dưr du lịch n’đăh mặt t’ngay lơơp âng thành phố, pa bhlâng năc vêy bh’rợ pa têệt đh’rưah nhâm mâng lâng vel đong tr’đăn cơnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, t’hươc ooy râu dưr vaih nhâm mâng.

C’nặt t’ruih: Đảng xơợng đhanuôr, đhanuôr xơợng Đảng, xay truih bha ar xrặ: Ra văng lâng bhrợ têng liêm choom Đại hội 13 âng Đảng, đơơng âng k’tiêc k’ruung tươc ooy cr’chăl dưr vaih t’mêê âng Tổng Bí thư, Chủ tịch k’tiêc k’ruung Nguyễn Phú Trọng. Đhanuôr lâng pr’zơc đh’rưah đương xơợng.

Xa nay bh’rợ muy chr’val muy bh’nơơn bh’rợ bhrợ t’vaih râu liêm choom lâh mơ ha râu dưr vaih âng kinh tế nông nghiệp nhâm mâng, ting pa dưr râu bơơn pay pa chô ha đhanuôr coh zr’lụ da ding k’coong Quảng Nam. Xa nay n’nâu năc vêy ta xay truih coh c’nặt t’ruih: Bhươl cr’noon nâu cơy coh x’rịa âng t’ruih.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn