Đhị Hà Nội, bh’cộ Trung ương Đoàn đha đhâm c’mor Cộng sản HCM ơy lưm mặt 45 đại biểu đha đhâm c’mor pâh Đại hội đại biểu acoon coh prang k’tiếc k’ruung g’luh 2.

Pa prá đhị tr’lưm mặt, Bí thư tr’nợơp Trung ương Đoàn TNCS HCM Nguyễn Anh Tuấn moon ghit: pazêng c’moo  hay, apêê cấp Đoàn, Hội coh prang k’tiếc k’ruung ơy bhrợ têng bấc bh’rợ zup zooi đh’rưah lâng đha đhâm c’mor acoon coh đhị pa dưr bh’rợ tr’nêng, ta bil ha ul pa xiêr đha rựt, pa dưr dal pr’ặt tr’mông vật chất lâng tinh thần. Cr’chăl ha y, Trung ương Đoàn pa zưm cớ lâng apêê cơ quan, đơn vị bhrợ têng bấc bh’rợ lalua ta nih đoọng đh’rưah lâng đha đhâm c’mor acoon coh tợơp  bhrợ têng cha, pa dưr kinh tế vel đong.

Bêl đâu, 45 đại biểu pâh g’luh tr’lưm mặt ơy bơơn đớp Bằng khen âng Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đươi ơy vêy bh’nơơn bh’rợ liêm ta nih, pa căh mặt đha đhâm c’mor acoon coh ting pâh Đại hội đại biểu prang k’tiếc k’ruung apêê đhanuôr acoon coh Việt Nam g’luh II, c’moo 2020./.

Ảnh: Hồng Minh

Trung ương Đoàn gặp mặt thanh thiếu niên dự Đại hội đại biểu Dân tộc thiểu số 

Tại Hà Nội, lãnh đạo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã gặp mặt 45 đại biểu thanh niên dự Đại hội đại biểu Dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ 2.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn khẳng định: những năm qua, các cấp Đoàn, Hội trong cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động giúp đỡ, đồng hành với thanh niên dân tộc thiểu số trong phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Thời gian tới, Trung ương Đoàn tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm đồng hành cùng thanh niên dân tộc thiểu số lập thân, lập nghiệp, phát triển kinh tế tại địa phương.

Nhân dịp này, 45 đại biểu dự buổi gặp mặt đã được nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, đại diện thanh niên dân tộc thiểu số tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II, năm 2020./. Ảnh bìa: Hồng Minh

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn