Lâng bâc cơnh bh’rợ tr’nêng xay moon ooy Đại hội Đảng bộ zập cấp, tơợ tr’nơơp c’moo 2019 tước nâu cơy, ngành Tuyên giáo ơy xay moon, ting haanh deh, pa hêl prang Đảng, pazêng đhanuôr, pazêng quân coh prang k’tiêc k’ruung, nhâm mâng cr’noọ xa nay âng đhanuôr lâng bhrợ pa dưr râu mr’cơnh cr’noọ coh prang xã hội. Tơợ bh’rợ xay moon công loon đơơh zâl cha groong c’bhuh arọp abhuy, ta bơơn chính trị ton đươi ooy Đại hội đảng vêy đợ xa nay ton moon p’lật, zâl pa hư xa nay bh’rợ đoàn kết coh k’tiêc k’ruung, bhrợ bil râu tin đươi âng cán bộ, đảng viên lâng đhanuôr.

 

Đại hội Đảng bộ Thị xã Hương Trà, tinh Thừa Thiên Huế vêy ta bhrợ têng coh 3 t’ngay: 23- 24- 25/6. Đảng bộ n’nâu năc vêy tỉnh Thừa Thiên Huế lêy pay bhrợ têng Đại hội tr’nơơp coh apêê ch’hoong lâng thành phố, tu cơnh đêec năc tơợ c’xêê 4/2019 cr’noọ bh’rợ ooy bh’rợ xay moon ooy Đại hội vêy ta bhrợ têng. Lâh ooy xay moon haanh deh ng’lêy ghít, bhrợ têng đợ pr’đươi pa-na, áp phích… Thị xã Hương Trà t’bhlâng xay moon coh pazêng đài truyền thanh. Pazêng bha ar bha tơ, xay moon c’lâng xa nay bh’rợ ga măc âng Trung ương, âng tỉnh năc lứch vêy ta xay truih coh sóng phát thanh đoọng đhanuôr n’năl. Ban Tuyên giáo công bhrợ têng bh’rợ chêếc n’năl cr’noọ cr’niêng âng đhanuôr. T’cooh Lê Nhật Minh, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị xã Hương Trà xay moon: Pr’học liêm choom coh bh’rợ xay moon ooy Đại hội, râu đêêc năc xay moo n’jưah nhâm mâng bh’rợ pa dưr kinh tế, chr’năp bhlâng năc k’rang ooy pr’ăt tr’mông âng đhanuôr: “Prá xay bâc, xay moon bâc, ha dợ râu bha lâng năc lướt tước ooy râu la lua ta nih. Ha dang căh xay bhrợ liêm choom bh’rợ tr’nêng n’nâu năc đợ râu liêm choom căh lâh bâc. Râu bơr cậ, xay moon bh’rợ xay moon năc crêê đhị, xay moon crêê cơnh. T’đui ooy đhr’năng pazêng cr’chăl đoọng t’bhlâng xay moon, ha dợ êêh râu xay moon cr’noọ bh’rợ năc xay moon tơợ tr’nơơp năc cơnh đêêc căh lah liêm choom. Râu pêê, bhrợ t’vaih râu bhui har đoọng zập ngai t’hước ooy Đại hội năc bh’rợ pa liêm, pa crêê, pa chăm đợ xa nay bh’rợ bha lâng, xay moon tị ghít năc crêê tước ghit ooy mắt lâng t’bhlâng prá xay ooy c’lâng xa nay ha đhanuôr.”

Đhị tỉnh Hà Tĩnh, tước lứch t’ngay 30/6, ơy xay bhrợ liêm xang đại hội cấp cơ sở coh 638 tổ chức cơ sở Đảng. Tơợ Đại hội đoọng lêy, bh’rợ xay bhrợ liêm xang đại hội cấp cơ sở lâng coh m’piing cơ sở vêy chr’năp âng bh’rợ tuyên giáo. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hà Tĩnh, t’cooh Võ Hồng Hải xay moon: Bh’rợ xay moon pa têệt lâng bh’rợ xay bhrợ bh’rợ chính trị lâng bh’rợ bhrợ pa dưr Đảng lâng bh’rợ ra văng Đại hội Đảng zập cấp: “Chr’năp bhlâng bh’rợ xay moon năc t’bhlâng xay ooy đhanuôr k’rang tước ooy bh’rợ Đại hội Đảng. lêy năc bh’rợ chính trị zazum âng pazêng vel đong, đơn vị. Râu bơr cậ, pa têệt Đại hội Đảng lâng xay bhrợ bh’rợ tr’nêng chính trị. Chr’năp bhlâng năc pa hêl, k’rong pazêng c’rơ, xay bhrợ liêm choom pazêng cr’noọ bh’rợ tr’nêng prang nhiệm kỳ 2015- 2020, bhậ pa dưr cum nhâm mâng đoọng ha nhiệm kỳ 2020- 2025.”

L’lăm Đại hội, pazêng c’bhuh arọp abhuy, apêê p’loon ta bơơn chính trị ton đươi đại hội đảng đoọng ta luôn vêy đợ p’rá, xa nay ton moon p’lật, zâl t’bil đoàn kết coh hêê, bhrợ cán bộ, đang viên lâng đhanuôr bil loom xơợng đươi ooy bh’rợ k’đhơợng xay âng Đảng. Đoọng nhâm mâng Đại hội đảng zập cấp liêm choom, bâc tỉnh, thành phố ơy bhrợ têng bh’rợ xay moon, zâl đợ xa nay lất châr. Ting cơnh p’căn Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên Giáo Thành uỷ Hải Phòng đoọng zâl cha groong lâng đợ xa nay ch’chơơr, pa hư bhrợ bil đoàn kết coh hêê, năc ng’bhrợ bâc cơnh bh’rợ zâl cha groong ting cơnh c’lâng bhrợ bhrợ t’vaih lâng đươi dua pazêng trang web, blog, bh’rợ prá xay đoọng p’căh đợ bha ar xrặ lâng xa nay xay moon pazêng xa nay bha lâng, k’đơơng c’lâng p’rá, xa nay, zâl căh cậ prá xay zâl cha groong coh pazêng trang mạng căh liêm crêê, phản động âng manuyh đươi dua: “Ahêê xay moon đơơh loon lêy ghít ooy pazêng râu xa nay, bh’rợ tr’nêng, đơơh loon xay moon pazêng râu xa nay, k’đơơng cr’noọ bh’rợ, bhrợ t’vaih đhr’năng đơơh loon coh bh’rợ zâl cah groong, pa bhlâng năc coh internet, mạng xã hội. Lâng xa nay bh’rợ tr’nêng ooy cr’noọ xa nay năc râu đơ l’lăm, chơ cếch, căh choom đơc ta bhuch xa nay đoọng c’bhuh arọp loon ton đươi xay moon p’lật, zâl pa hư. Bhrợ t’vaih lâng đươi dua đợ trang mạng, pazêng bh’rợ prá xay coh mạng xã hội đoọng p’căh đợ bha ar xrặ lâng đợ xa nay xay moon xa nay bh’rợ bha lâng, xay moon c’lâng, bh’rợ p’rá xa nay âng đhanuôr. Zâl đơơh loon pazêng trang mạng lất mốp./.”

 

Công tác tuyên giáo góp phần

tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp

                               PV Lại Hoa

        Với nhiều hình thức, biện pháp tuyên truyền phong phú, đa dạng về Đại hội Đảng bộ các cấp, từ đầu năm 2019 đến nay, ngành Tuyên giáo đã tuyên truyền, góp phần cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trên cả nước, củng cố niềm tin của nhân dân và tạo đồng thuận xã hội. Qua công tác tuyên truyền cũng đã kịp thời đấu tranh với các thế lực thù địch, cơ hội chính trị lợi dụng Đại hội đảng có những luận điệu xuyên tạc, chống phá gây mất đoàn kết trong nội bộ, mất niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

       Đại hội Đảng bộ Thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức trong 3 ngày: 23-24-25/6. Đảng bộ này được tỉnh Thừa Thiên Huế chọn tổ chức Đại hội điểm khối huyện và thành phố, vì thế từ tháng 4/2019 kế hoạch và lộ trình về công tác tuyên truyền Đại hội được xây dựng. Ngoài tuyên truyền cổ động trực quan, xây dựng hệ thống pa-na, áp phích… Thị xã Hương Trà chú trọng tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh. Những văn bản, định hướng lớn của Trung ương, của tỉnh đều được truyền trên sóng phát thanh để người dân được biết. Ban Tuyên giáo cũng đã tiến hành nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân. Ông Lê Nhật Minh, Trưởng Ban tuyên giáo Thị xã Hương Trà cho biết: bài học thành công trong tuyên truyền về Đại hội, đó là tuyên truyền vừa bảo đảm tăng cường các hoạt động phát triển kinh tế, đặc biệt là chăm lo cho đời sống nhân dân:“Nói nhiều, tuyên truyền nhiều nhưng vấn đề là đi vào thực chất. Nếu không làm tốt vấn đề này thì hiệu quả tuyên truyền không cao. Thứ hai, phải xác định công tác tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm. Tùy theo từng giai đoạn để tập trung tuyên truyền chứ không phải đưa ra kế hoạch mà khái quát từ đầu thì hiệu quả không cao. Thứ ba, tạo ra sự phấn khởi để người dân hướng tới Đại hội thì vấn đề chỉnh trang, xây dựng công trình trọng điểm, tuyên truyền trực quan thì sẽ tác động trực tiếp vào mắt và tạo đến tập trung hướng đến dư luận”.

      Tại tỉnh Hà Tĩnh, đến hết ngày 30/6, đã hoàn thành đại hội cấp cơ sở ở 638 tổ chức cơ sở Đảng. Qua Đại hội cho thấy, việc tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở có vai trò rất quan trọng của công tác tuyên giáo. Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh, ông Võ Hồng Hải cho rằng: Công tác tuyên truyền gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với công tác xây dựng Đảng và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp: “Đặc biệt công tác tuyên truyền hướng mạnh vào đông đảo người dân quan tâm đến sự kiện Đại hội Đảng. Coi như là sự kiện chính trị chung của từng địa phương, đơn vị. Thứ hai, gắn Đại hội Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Quan trọng nhất là động viên, kêu gọi huy động tất cả nguồn lực, hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ cả cả nhiệm kỳ 2015-2020, đặt nền tảng vững chắc nhất cho nhiệm kỳ mới 2020-2025”.

       Trước Đại hội, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị lợi dụng đại hội đảng đã liên tục có những luận điệu xuyên tạc, chống phá gây mất đoàn kết trong nội bộ, mất niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Để đảm bảo Đại hội đảng các cấp thành công, nhiều tỉnh, thành phố đã tổ chức tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái. Theo bà Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng  để đấu tranh được với các luận điệu xuyên tạc, chống phá gây mất đoàn kết trong nội bộ, cần đa dạng hóa hoạt động đấu tranh theo hướng thiết lập và sử dụng các trang web, blog, diễn đàn để đăng tải các bài viết với nội dung tuyên truyền các quan điểm chính thống, định hướng dư luận, phản bác hoặc tiến hành đấu tranh phản bác ngay tại các trang mạng “độc hại”, phản động được đối tượng sử dụng: “Chúng tôi xác định chủ động bám sát các vấn đề, sự kiện, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, tạo thế chủ động trong mặt trận đấu tranh, nhất là trên internet, mạng xã hội. Với phương châm công tác tư tưởng phải đi trước, đón đầu, không để khoảng trống thông tin để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, chống phá. Thiết lập và sử dụng các trang mạng, các diễn đàn trên mạng xã hội để đăng tải các bài viết với nội dung tuyên truyền các quan điểm chính thống, định hướng dư luận. Phản bác tiến hành đấu tranh ngay tại các trang mạng độc hại"./.

 

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn