Hi bu t’ngay 24/11, bơơn râu lêy đoọng âng Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng Nông nghiệp lâng pa dưr pa xớc vel bhươl Nguyễn Xuân Cường lâng Gíam đốc Quốc gia Ngân hàng pa dưr pa xớc châu Á-ADB Andrew Jeffries nắc ơy ký gr’hoót zooi zúp bha lang k’tiếc đấh hân doọ pa chô, chr’nắp 2,5 ực USD tơợ ADB đoỌng ha bh’rợ pa dưr pa liêm râu boo đhí túh bhlong bhrợ pa hư đhị miền Trung.

  Đợ mơ zên zooi zúp nâu nắc bơơn pay tơợ quỹ zêl cha groong râu cắh liêm crêê châu Á-Thái Bình Dương âng ADB, bơơn bhrợ pa dưr đoọng zooi zúp đấh loon đoọng ha zâp k’tiếc k’ruung thành viên crêê râu cắh liêm crêê tu boo đhí túh bhlong. Lêy cha mêết đhị bh’nơơn xay moon âng c’bhúh pa bhrợ âng Đối tác pa xiêr râu cắh liêm crêê bhrợ têng lâng zâp apêê lơơng đhị zâp tỉnh miền Trung âng Việt Nam, ADB đoỌng âng đơơng zên zooi zúp tếh đoọng ha bh’rợ pa liêm boo đhí túh bhlong đhị râu k’đươi moon âng Bộ nông nghiệp lâng pa dưr pa xớc vel bhươl, lêy cha mêết ooy Tổng cục đương zêl, cha groong, rau căh liêm âng pleng k’tiếc) đoọng zup zooi r’dợ pa dưr lâng tệêm ngănpr’ặt tr’mông, bh’rợ tr’nêng âng đhanuôr tợơ lâh rau căh liêm dưr vaih./.

ADB viện trợ 2,5 triệu USD khắc phục hậu quả thiên tai tại miền Trung

  Chiều 24/11, được sự cho phép của Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường và Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) Andrew Jeffries đã ký Thỏa thuận viện trợ quốc tế khẩn cấp không hoàn lại trị giá 2,5 triệu USD từ ADB cho công tác khắc phục hậu quả thiên tai do bão lũ vừa qua tại một số tỉnh miền Trung.

    Khoản viện trợ này được trích từ Quỹ Ứng phó Thảm họa châu Á - Thái Bình Dương của ADB, được thành lập nhằm hỗ trợ khẩn cấp cho các quốc gia thành viên bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Dựa trên kết quả đánh giá của đoàn công tác do Đối tác Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai và Văn phòng Điều phối Quốc gia của Liên Hiệp quốc kết hợp thực hiện cùng các đối tác khác tại các tỉnh miền trung của Việt Nam, ADB đồng ý cung cấp khoản viện trợ nêu trên cho công tác khắc phục hậu quả thiên tai dưới sự chỉ đạo của Bộ NN&PTNT (thông qua Tổng cục Phòng, chống thiên tai) nhằm hỗ trợ người dân từng bước khôi phục đời sống sinh hoạt và sản xuất, ổn định đời sống sau thiên tai./.

                                                                                                                    (Báo Nhân Dân)

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn