Văn phòng Chính phủ t’mêê vêy Thông báo số 384-Văn phòng Chính phủ xay moon pr’lứch âng Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đhị pr’họp đắh bh’rợ ra văng bhrợ têng Đại hội đại biểu prang k’tiếc k’ruung zâp acoon cóh Việt Nam g’lúh 2.

  Ting đêếc, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình hơnh déh Ủy ban acoon cóh lâng zâp bộ, cơ quan ơy t’bhlâng lêy cha mêết, đấh hân bhrợ têng zâp bh’rợ ra văng bhrợ têng Đại hội đại biểu prang k’tiếc k’ruung zâp acoon cóh Việt Nam g’lúh 2 têêm ngăn, k’míah, liêm choom.

  Phó Thủ tướng pazao đoọng Ủy ban acoon cóh t’bhlâng lêy cha mêết zâp c’lâng xa nay t’mêê âng Đảng, Quốc hội lâng Chính phủ, đấh bhrợ loiêm xang Nghị quyết số 88 t’ngay 11/11/2019 âng Quốc hội đoọng bhrợ đề án pazưm pr’lứch pa dưr pa xớc pr’ắt tr’mung zr’lụ đhanuôr acoon cóh lâng k’coong ch’ngai cr’chăl c’moo 2021-2030./.

Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam an toàn, tiết kiệm, hiệu quả

  Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 384/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II.

  Theo đó, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình hoan nghênh Ủy ban Dân tộc và các bộ, cơ quan đã tích cực, chủ động, khẩn trương thực hiện các công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II bảo đảm an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.
         Phó Thủ tướng giao Ủy ban Dân tộc tiếp tục bám sát, cập nhật các chủ trương, chỉ đạo mới nhất của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, sớm hoàn thiện Báo cáo chính trị, tài liệu liên quan; lưu ý bổ sung công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 88 ngày 18-11- 2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn