T’ngay 2/12, đhị Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân pâh bh’rợ haanh deh bh’rợ haanh deh 45 c’moo Quốc khánh k’tiêc k’ruung Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào (02/12/1975- 2/12/2020) lâng 100 c’moon t’ngay n’niên âng Chủ tịch Cay-xỏn Phôm –vi- hản (13/12/1920- 13/12/2020) năc Ban Châp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch k’tiêc k’ruung, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thành phố Hà Nội bhrợ têng.

P’căh mặt Đảng, Nhà nước lâng pazêng đhanuôr Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân haanh deh pazêng bh’nơơn bh’rợ ga măc chr’năp, zập n’đăh âng Đảng, Nhà nước lâng đhanuôr Lào ơy choom bơơn bhrợ ta luôn coh 45 c’moo ahay năc râu xay moon ghít, c’lâng bh’rợ dưr vaih tươc ooy Chủ nghĩa xã hội âng Đảng, Nhà nước lâng đhanuôr Lào đhi noo lêy pay năc liêm crêê pa bhlâng; ting n’năc nhâm loom Đảng Nhân dân Cách mạng Lào năc t’bhlâng k’đhơợng xay đhanuôr Lào xay bhrợ liêm choom cr’noọ xa nay pa dưr k’tiêc k’ruung Lào k’van k’rơ, liêm pr’hay, xã hội đoàn kết, dân chủ, ma mơ mr’cơnh lâng liêm pr’hay.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân xay moon, xay truih tươc ooy thắng lợi âng cách mạng Lào, căh choom căh ng’xay truih tươc ooy g’lêêh c’rơ ga măc chr’năp pa bhlâng âng Chủ tịch Kaysone Phomvihane, manuyh lãnh tụ chr’năp âng đhanuôr Lào, manuyh vêy c’lâng xa nay chr’năp ga măc, manuyh ta béch g’lăng k’đơơng cách mạng Lào mị coh c’xêê c’moo zâl arọp a bhuy zư lêy k’tiêc k’ruung, công cơnh coh c’xêê c’moo bhrợ pa dưr k’tiêc k’ruung.

Chủ tịch Kaysone Phomvihane năc dzợ pr’zơc ga măc chr’năp, liêm crêê, muy loom âng Đảng, Nhà nước lâng đhanuôr Việt Nam. Đh’rưah lâng Chủ tịch Hồ Chí Minh lâng Chủ tịch Souphanouvong(Xu-pha-nu-vông), Chủ tịch Kaysone Phomvihane năc manuyh bhrợ pr’đơợ  nhâm mâng lâng lứch a đay pa dưr xa nay bh’rợ zr’ziêng Việt Nam – Lào dưr vaih xa nay bh’rợ chr’năp liêm pa bhlâng coh xa nay bh’rợ zr’ziêng bha lang k’tiêc./.

Chủ tịch Quốc hội dự lễ Kỷ niệm 45 năm Quốc khánh nước  CHDCND Lào

Ngày 2/12, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự  Lễ kỷ niệm trọng thể 45 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào (02/12/1975-2/12/2020) và 100 năm ngày sinh Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản (13/12/1920-13/12/2020) do Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thành phố Hà Nội tổ chức.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã đạt được trong suốt 45 năm qua là minh chứng khẳng định, con đường phát triển đi lên Chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em lựa chọn là hết sức đúng đắn; đồng thời tin tưởng Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sẽ tiếp tục lãnh đạo nhân dân Lào thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng đất nước Lào giàu mạnh, phồn vinh, xã hội đoàn kết, dân chủ, công bằng và văn minh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, nhắc đến thắng lợi của cách mạng Lào, không thể không nhắc đến công lao to lớn của Chủ tịch Kaysone Phomvihane, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Lào, nhà chiến lược vĩ đại, người thuyền trưởng tài ba đã dẫn dắt cách mạng Lào cả trong giai đoạn kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Chủ tịch Kaysone Phomvihane còn là người Bạn lớn, thân thiết, thủy chung của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Cùng với Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Souphanouvong (Xu-pha-nu-vông), Chủ tịch Kaysone Phomvihane là người đã đặt nền móng vững chắc và hết mình vun đắp, đưa quan hệ Việt Nam - Lào trở thành một hình mẫu đặc biệt, trong quan hệ quốc tế.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn