Cr’chăl ha nua, bâc pr’loọng đong Vân Kiều đhị chr’hoong da ding ca coong Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình n’đhơ pr’đơợ tr’mông tr’meh dzợ zr’năh k’đhap n’đhang công zươc luh đhị c’bhuh pr’loọng đha rưt.

Tươc nâu câi, chr’hoong Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình âi vêy 22 pr’loọng xră bha ar zươc luh đhị c’bhuh pr’loọng đha rưt, pa zêng năc apêê pr’loọng đha nuôr acoon coh. Bâc pr’loọng tơợ c’bhuh đha rưt zươc luh đhị c’bhuh pr’loọng đha rưt. Đha nuôr âi ma dưr z’lâh đha rưt, doó dzợ ăt g’nưm ooy râu zooi đoọng âng Nhà nươc. T’cooh Bùi Minh Tuấn, Chủ tịch UBND chr’hoong Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình đoọng năl, bh’rợ đha nuôr xră bha ar zươc luh đhị c’bhuh pr’loọng đha rưt năc đoo c’leh liêm crêê đhị bh’rợ t’bil ha ul pa xiêr đha rưt coh vel đong: “Chr’hoong âi k’rong k’đhơợng xay ch’mêêt lêy pr’loọng đha rưt ting apêê cr’noọ xa nay, pa choom đoọng âng Nhà nước, n’đhang nâu câi đha nuôr công ma năl ă lưch lâng ma bhrợ bha ar zươc luh tơợ c’bhuh pr’loọng đha rưt, chr’hoong doó dzợ lươt ch’mêêt lêy, xay moon pr’loọng đha rưt cơnh l’lăm a hay. Apêê đơc đoọng ha pêê pr’loọng đha rưt vêy chế độ chính sách âng Đảng lâng Nhà nước ha pêê ngai k’đhap lâh. Apêê tổ chức đoàn thể âng chr’hoong năc t’bhlâng xay truih p’too moon lâng pay nâu đoo đoọng bhrợ bh’rợ băr dzang coh bh’rợ pa xiêr đha rưt âng chr’hoong moon za zum”./.

Nhiều hộ dân tộc thiểu số ở Quảng Bình xin ra khỏi hộ nghèo

Thời gian qua, nhiều hộ đồng bào Vân Kiều tại huyện miền núi Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình dù điều kiện kinh tế còn khó khăn nhưng vẫn xin rút khỏi danh sách hộ nghèo.

Đến nay, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình đã có 22 hộ viết đơn xin rút khỏi hộ nghèo, hầu hết là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều hộ từ diện nghèo xin ra khỏi hộ nghèo, lên hộ cận nghèo, đang cận nghèo xin được ra khỏi danh sách hộ nghèo. Người dân đã tự vươn lên thoát nghèo, không trông chờ ỷ lại sự hỗ trợ của Nhà nước. Ông Bùi Minh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết, việc bà con viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo là tín hiệu tích cực trên hành trình xóa đói, giảm nghèo tại địa phương. “Huyện đã tập trung chỉ đạo rà soát hộ nghèo theo các tiêu chí, định hướng của Nhà nước, nhưng bây giờ bà con cũng nhận thức được và tự nguyện làm đơn xin thoát ra khỏi hộ nghèo, huyện không cần phải rà soát, xét hộ nghèo như trước đây nữa. Họ nhường lại các suất hộ nghèo với các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước cho người khác khó khăn hơn. Các tổ chức đoàn thể của huyện tiếp tục tuyên truyền vận động và lấy đây để làm phong trào trong việc giảm nghèo của huyện nói chung”./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn