P'cắh cóh t'ngay: 21/3/2014


Đha nuôr lâng pr’zớc da dêr!

Âi cơnh ta luôn, záp c’moo tước t’ngay 2/2 âm lịch, phiên chợ Thụt cóh chrhoong Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang nắc bha bhụ bhrợ. Nâu đoo nắc phiên chợ la liêm pr’hay tu zấp c’moo nắc họp muy chu, bấc nắc pa câl pr’đươi pr’dua pa bhrợ ta têng lâng bấc bh’nơơn âng đha nuôr vel đong, t’đang k’rbhâu ma nưih tơợ bấc vel đong tước pấh. apêê đoo moon, tước chợ Thụt nắc đoọng “ câl râu pr’đoọng, pa câl râu âng cắh pr’đoọng”. kiêng chơớc năl râu la liêm pr’hay âng phiên chơ ngh’cơnh ooy, đha nuôr lâng pr’zớc đh’rứah xơơng c’nặt t;rúih “ văn hoá đhi noo ahêê acoon cóh” t’ngay đâu.

Tơợp tơợ đhư mlư ra diu, đha nuoro cóh zấp n’đắh mr’hal mr’dzăng chô tước vel Thụt, chr’val Phù Lưu ( Hàm Yên) ting pấh phiên chợ Thụt. apêê n’luông hàng pa câl cóh chợ Thụt cắh muy đợ bh’nơơn âng vel đong nắc dzợ vêy bấc n’lung  hàng n’lơơng âng ma nứih lướt chợ tơợ apêê tỉnh n’lơơng cơnh Hà Giang, Nam Định, Hải Phòng… bơơn pa câl cóh 2 n’đắh toor c’lâng, k’dâng lêy n’juối dal 1 km. ting boóp trúih âng apêê t’coóh t’ha, đh’nớc chợ Thụt nắc tơợp tơợ 1 pr’dzoọng chợ ặt đhị vel đong vel Thụt, chr’val Phù Lưu ( Hàm Yên), ặt n’đắh a đai k’ruung Lô, tơợ phố chr’hoong Hàm Yên ch’ngai dâng 10 km chô n’đắh Bắc. bêl ahay hàng hoá bơơn đơơng âng lâng bhuông ra kịt, tu đha nuôr zấp n’đắh đơơng tước, bơơn k’rong pa zum đhị ch’nang k’ruung, pa cắh pa câl đoọng ha đha nuoro vel đong. Bêl đêếc, cóh trúih k’ruung vêy bấc ma nứih Hoa ặt ma mông, tu cơnh đêếc vel đong buôn moon nắc “phố ma nứih Hoa” cắh cậ “ Phố Thụt”. râu la liêm pr’hay âng chợ Thụt nắc ma nứih pa câl doÓ moon dal- ma nứih câl doó moon pa đệ, zấp ngai zêng bhui har. Apêê đoo cắh muy tr’đoọng đợ pr’đươi pr’dua, nắc dzợ pa gơi đoọng râu la liêm pr’hay âng t’ngay ha pruốt, đoọng muy c’moo t’mêê pr’đoọng pr’đhooi, boo crêê đhí liêm  bêl ra văng mật muy hân noô t’mêê.

 Lướt chợ Thụt, t’mooi cắh muy bơơn cha đắh đợ  ch’na yêm, liêm pr’hay apêê pr’đươi cơnh: a băng, píh, cắh cậ apêê bánh vêy pr’dưr pr’dzoọng a chim a đhắh p’cắh đoọng râu pr’đoọng ha muy c’moo t’nmêê yêm têêm, băn bhrợ choor chấc, nắc dzợ bêl đoọng ting pấh bấc chr’ớh ty cơnh glâm còn, m’bhăr cha rắh, cr’hụt… n’đhơ nâu câi, bấc máy móc hiện đại âi r’dợ xăl đợ pr’đươi pr’dua ty, n’đhơ cơnh đêếc ặt mật ooy Chợ Thụt nắc zêng ma nứih đha nuôr zêng chơớc câl ha đay muy râu p’cắh ha pr’đoọng, ca văr boo crêê đhí liêm, n’loong n’cuông liêm t’viêng công nắc đoo đoọng bhrợ cơnh kỷ niệm âng ma nứih lướt chợ. La lay c’moo đâu, bh’rợ bhrợ têng phiên chợ mrđoo t’ngay lâng bhiệc bhan đấu a xêếh âi t’đang k’đươi bấc ơl t’mooi tơợ lơơng tước lêy.

T’đang k’đươi apêê a dích, a moó lướt  chợ nắc apêê n’lung hàng pa câl xa nập tu râu bấc cơnh… đơơng âng râu la liêm pr’hay âng acoon cóh cóh đâu. Bêl ahay, ma nứih đha nuoro cóh zr’lụ nắc đương tước chợt Thụt vêy bơơn câl pr’đươi pr’dua lâng apêê bh’nơơn chr’nắp n’lơơng, ha dợ nâu câi nắc đha nuôr tước chợ Thụt cắh muy câl pa săm, apêê đoo dzợ giao lưu, prá xay đh’rứah muy cr’chăl đănh cắh lum, bấc ngai pân jứih pân đil vêy bêl tr’lum tr’lêy. Đợ pr’đươi apêê đoo câl nắc đơơng âng tinh thần bấc lấh đoọng bhrợ kỷ niệm, đoọng ca văr muy hân noo choor chấc.

Chợt Thụt nắc muy phiên chợ la liêm pr’hay muy cóh Phù Lưu a năm vêy, n’đhơ nâu câi âi vêy bấc râu tr’xăl, n’đhơ cơnh đêếc, đợ râu la liêm pr’hay âng 12 c’bhúh acoon cóh cóh chr’hoong Hàm Yên công dzợ bơơn zư đớc. đoọng vêy đợ n’lung hàng la liêm pr’hay, chính quyền vel đong t’bhlâng p’too moon đha nuôr cóh chr’hoong pa bhrợ ta têng, zư đớc đợ pr’đươi la liêm pr’hay âng vel đong. Đươi vêy cơnh đêếc, n’đhơ z’lấh cắh năl đợ zệt c’moo, n’đhơ cơnh đêếc bấc râu chr’nắp ooy phiên chợ Thụt công dzợ bơơn zư đớc./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn