Tỉnh Quảng Trị t’mêê vêy quyết định t’vaih k’bhuh tự nguyện “Lêy cha mệêt lâng xay moon bhiệc đương zêl, cha groong pr’luh Covid-19 đhị vel bhươl” đhị pazêng apêê zr’lụ đhanuôr ặt ma mông.

Apêê tổ nâu nắc zập t’ngay “lướt tước zập pr’loọng” pa hay apêê bh’rợ đương zêl, cha groong pr’luh Covid-19. Zập k’bhuh pazêng 2 tước 3 cha nắc, apêê nắc cán bộ tổ dân phố, mặt trận, đoàn thể, tình nguyện viên k’đhợơng lêy 20-30 pr’loọng đong, vêy bha ar xrặ a chắc ghit liêm. Tỉnh Quảng Trị k’đươi moon apêê vel đong xay bhrợ bhiệc bhrợ t’vaih tổ tước t’ngay 18/8. Coh đhr’năng lêy cha mệêt, ha dang bơơn lêy ma nuyh n’leh vaih đhr’năng crêê bọo Covid-19 cơnh k’hir, k’ooh, ca ay mr’loọng, k’đhap p’hơơm, g’lếêh a chắc… lâng pazêng apêê chô tợơ zr’lụ  vaih pr’luh nắc tổ nâu xay moon lâng chính quyền y tế tước pay pr’đhang cr’ay xét nghiệm, đoọng ặt pa tuông.

        K’bhuh lêy cha mệêt pr’luh Covid-19 coh vel bhươl nắc c’lâng bh’rợ đhị đanh đươnh coh bh’rợ zêl, cha groong pr’luh, k’bớch zên bạc lâng đâh loon bơơn năl ngai buôn trơơi boọ coh vel đong/.

 

Quảng Trị: Thành lập Tổ giám sát dịch Covid-19 tại cộng đồng

Tỉnh Quảng Trị vừa có quyết định thành lập các tổ tự nguyện “Giám sát và tuyên tuyên truyền phòng chống Covid-19 tại cộng đồng” ở tất cả các khu dân cư.

Các tổ này có nhiệm vụ hàng ngày “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” nhắc nhở các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Mỗi tổ gồm 2 đến 3 người, là cán bộ tổ dân phố, mặt trận, đoàn thể, tình nguyện viên sẽ nhằm phụ trách 20 đến 30 hộ gia đình, có danh sách cụ thể. Tỉnh Quảng Trị yêu cầu các địa phương triển khai việc thành lập tổ đến 18/8. Trong quá trình giám sát, nếu phát hiện những người có biểu hiện nghi mắc Covid-19 như sốt, ho, đau họng, khó thở, mệt mỏi,… và những người đi từ vùng dịch về, có tiếp xúc với các ca bệnh thì tổ này sẽ báo cáo với chính quyền và cơ quan y tế lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm, tổ chức cách ly.

        Tổ giám sát dịch Covid-19 tại cộng đồng là mô hình chiến lược lâu dài trong cuộc chiến phòng chống dịch, tiết kiệm chi phí và kịp thời phát hiện người nghi nhiễm trong cộng đồng.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn