Hi bu t’ngay 24/11, đhị đông bhrợ bhiệc Chính phủ, Ban k’đhợơng xay têêm ngăn an ninh mạng k’tiếc k’ruung nắc ơy pa glúh p’cắh lâng họp pr’họp tr’nơợp đhị râu k’đhơợng bhrợ âng Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo.

  Đhị pr’họp, Ban k’đhợơng xay nắc ơy xay moon liêm dal đắh đhr’năng têêm ngăn an ninh mạng, đoọng boọp p’rá ooy xa nay bh’rợ c’moo 2020 lâng c’moo 2021 âng Ban k’đhợơng xay lâng pa zêng cr’chăl 5 c’moo nắc a’tốh cớ. lấh mơ, Ban k’đhợơng xay dzợ chrooi đoọng boọp p’rá ooy 2, 3 đắh bhiệc chr’nắp lơơng.

  Pr’lứch pr’họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ơy k’đươi moon zâp thành viên Ban k’đhợơng xay, Bộ công an lâng bh’rợ nắc Cơ quan thường trực Ban k’đhợơng xay, Văn phòng Ban k’đhợơng xay lâng zâp bộ, ngành crêê tước đấh hân bhrợ têng zâp bh’rợ zư lêy têêm ngăn, an ninh mạng, lấh mơ nắc bêl ahêê xoọc lêy bhrợ têng Đại hội Đảng prang k’tiêc sk’ruung g’lúh 13, bầu cử Quốc hội khoá 15 lâng bầu cử HĐND zâp cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Lâng, k’đươi moon zâp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đấh hân bhrợ pa dưr Tiểu ban têêm ngăn an ninh mạng đhị vel đông. Lâng Thủ tướng Chính phủ cung k’đươi moon bhrợ têng 2, 3 bh’rợ đấh hân lêy bhrợ đấh đoọng bhrợ têng zâp bh’rợ k’đươi moon đhị đhr’năng xoọc đâu./.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Ban Chỉ đạo An toàn, An ninh mạng quốc gia

  Chiều 24/11, tại trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo An toàn, An ninh mạng quốc gia đã ra mắt và họp phiên đầu tiên dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo. 

  Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo đã đánh giá về tình hình an toàn, an ninh mạng; cho ý kiến về Chương trình công tác năm 2020 và năm 2021 của Ban Chỉ đạo và cả giai đoạn 5 năm tiếp theo. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo còn cho ý kiến về một số vấn đề trọng tâm khác.

          Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, Bộ Công an với vai trò là Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo và các bộ, ngành liên quan khẩn trương thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn, an ninh mạng, nhất là khi chúng ta đang tiến tới tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thành lập Tiểu ban An toàn, An ninh mạng tại địa phương. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách cần làm ngay để giải quyết các yêu cầu đặt ra trong tình hình hiện nay./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn