Ha dưm t’ngay 23/9, Thành uỷ, HĐND, UBND, UB MTTQ TP HCM bhrợ têng bh’r giao lưu lâng đại biểu t’cooh bhươl, trưởng cr’noon tr’haanh bhlầng âng apêê acoon coh k’noong k’tiếc- lịch sử cách mạng apêê tỉnh đăh Bắc tước lưm TP HCM c’moo 2020. T’cooh Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP HCM pâh.

Đhị g’luh giao lưu, t’cooh Nguyễn Thiện Nhân xay moon ghit: Bêl đhanuôr TP HCM lâng prang k’tiếc k’ruung năl ơn đhauôr acoon coh đhị k’noong k’tiếc ơy chroi k’rong zêl a rọp a bhuy, zư nhâm mâng k’noong k’tiếc âng k’tiếc k’ruung hêê. Apêê tỉnh k’noong k’tiếc đăh Bắc nắc đhị tr’nợơp bhrợ têng cách mạng, đhanuôr acoon coh ơy ta luôn zư lêy, đh’rưah lâng Đảng lâng Chủ tịch HCM coh đhr’năng bhrợ têng cách mạng lâng coh bh’rợ zư lêy  k’tiếc k’ruung, bhrợ padưr k’tiếc k’ruung xoọc đâu. T’cooh Nguyễn Thiện Nhân rơơm kiêng apêê t’cooh bhươl, trưởng cr’noon nắc lêy bhrợ liêm cớ pazêng c’lâng xa nay âng Đảng, chính sách, pháp luật âng Nhà nước; chroi k’rong liêm choom ooy bh’rợ zư lêy tệêm ngăn chính trị, tệêm ngăn pr’ặt tr’mông âng đhanuôr, chroi k’rong t’bhlầng bh’rợ pa dưr pr’ặt tr’mông âng đhanuôr đhị  vel đong. Apêê t’cooh bhươl, trưởng cr’noon nắc apêê chr’năp bhlâng, vaih nắc “thư viện, bảo tàng ma mông” đăh rau chr’năp liêm âng nền văn hoá pr’hay chr’năp âng k’tiếc k’ruung hêê, đh’rưah, pa choom t’pâh đhanuôr apêê acoon coh đa đâh, bhriêl choom, pân đươi dua apêê cr’nọo bh’rợ bhrợ têng liêm t’mêê, bơơn bh’nơơn dal đoọng pa dưr kinh tế pr’loọng đong lâng chroi k’rong pa dưr dal bh’nơơn tr’mông tr’meh âng đhanuôr đhị  vel đong./.

TPHCM giao lưu với 103 già làng, trưởng bản vùng biên giới phía Bắc thăm TP

Ngày 23-9, Thành ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình giao lưu với đại biểu già làng, trưởng bản tiêu biểu các dân tộc vùng biên giới - lịch sử cách mạng các tỉnh phía bắc đến thăm TP Hồ Chí Minh, năm 2020. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dự.

Tại buổi giao lưu, ông Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ: Nhân dân TP Hồ Chí Minh và cả nước luôn biết ơn đồng bào dân tộc ở biên giới đã góp phần đấu tranh chống giặc ngoại xâm, giữ vững biên cương của Tổ quốc. Các tỉnh biên giới phía bắc là cái nôi cách mạng, đồng bào dân tộc đã luôn bảo vệ, đồng hành với Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt quá trình hoạt động cách mạng và trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc, xây dựng, phát triển đất nước hiện nay. Ông Nguyễn Thiện Nhân mong muốn, các già làng, trưởng bản tiếp tục làm tốt vai trò nòng cốt trong vận động nhân dân tại địa phương thực hiện các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đóng góp tích cực vào việc gìn giữ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy công cuộc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Các già làng, trưởng bản tiếp tục là nhân tố quan trọng trong phát huy và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống cộng đồng, trở thành những "thư viện, bảo tàng sống" về sự phong phú, đa dạng của nền văn hóa độc đáo, đậm đà bản sắc dân tộc; đồng thời, hướng dẫn, vận động bà con các dân tộc năng động, sáng tạo, mạnh dạn áp dụng các mô hình sản xuất hiện đại, đạt năng suất cao để phát triển kinh tế gia đình và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân tại địa phương./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn