Nắc giáo viên crêê ta căt hợp đồng, căh vêy lương, căh vêy zên t’đui đoọng rau rị, 2 cô giáo dzợ p’niên đhị trường mầm non Hoàng Anh, chr’val Quảng Phú, chr’hoong Krông Nô dzợ tình nguyện ặt đhị trường đoọng pâh pa choom đoọng 58 cha nắc p’niên acoon coh. Nắc đoo cô giáo Ngân Thị Tươi, acoon coh Mường lâng cô giáo Cao Thị Thuyền.

Điểm trường mầm non Hoàng Anh, chr’val    Quảng Phú ch’ngai tợơ trung tâm chr’hoong Krông Nô k’nặ 30km. Đọong bơơn moọt ooy điểm trường nâu, nắc lướt dzung đanh k’tiếc đồng hồ, z’lâh c’lâng đhr’đâc, đhêl chăng l’hụ l’hâp. Điểm trường mầm non Hoàng Anh bơơn ta choh bhrợ tợơ c’moo hay, lâng 2 phòng học, âng đhanuôr tự nguyện cher đoọng k’tiếc choh bhrợ. Đhị đâu căh ơy vêy điện ang. K’đhap k’ra lâh mơ bêl m’pâng c’moo đâu, phòng giáo dục âng chr’hoong ơy căt lứch giáo viên hợp đồng tu cơnh đếêc nắc bấc giáo viên ơy đhêy pa choom. M’pâng c’moo đâu, căhy vêy muy đồng zên lương, ha dợ bơr cô giáo dzợ p’niên pa zay z’lâh đha rựt đoọng ặt pa choom coh lớp. Cô giáo Cao Thị Thuyền moon: Căh vêy lương bấc chu cung căh vêy zên n’toh xăng đoọng lướt dạy, bấc chu zước xe coh c’lâng đoọng ting lướt tước ooy trường. Bấc chu xợơng cung căh dzợ mặ pa bhrợ cơnh đâu, ha dợ lêy k’er apêê học sinh, ha dang căh pa choom dzợ nắc bêl apêê học lớp 1 nắc căh choom prá p’rá a đhuốc, apêê căh năl rau rị, lêy cung dô a pêê. Ặt pa choom coh đâu vêy bấc rau căh choom ha vil, nắc cơnh bêl aconh căn đơơng ca coon tước trường học ha dợ căh vêy pa xập xa nập, đóc la lúôh cơnh đếêc, bêl đếêc a cu hooi đác mắt. Bấc chu lêy apêê p’niên ha ul cha, nắc zi câl bánh, sữa đoọng ha pêê cha, xoọc đhr’năng a zi nắc jâng ch’na.”./.

Chuyện về hai cô giáo trẻ dạy học không lương

 Là giáo viên diện đã bị cắt hợp đồng, không có lương, không có các khoản trợ cấp, 2 cô giáo trẻ ở trường mầm non Hoàng Anh, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô vẫn tình nguyện bám trường để dạy 58 cháu bé dân tộc thiểu số. Đó là cô giáo Ngân Thị Tươi, dân tộc Mường và cô giáo Cao Thị Thuyền.

Điểm trường mầm non Hoàng Anh, xã Quảng phú cách trung tâm huyện Krông Nô gần 30km. Để vào được điểm trường này, phải mất hàng giờ đồng hồ qua những đoạn đồi dốc quanh co, đất đá lởm chởm. Điểm trường mầm non Hoàng Anh được xây dựng từ năm ngoái, với 2 phòng học, do người dân tự nguyện hiến đất. Ở đây vẫn chưa có điện lưới quốc gia. Khó khăn hơn nữa khi nửa năm nay, Phòng giáo dục của huyện đã cắt toàn bộ giáo viên diện hợp đồng nên nhiều  giáo viên đã nghỉ dạy. Nửa năm không có một đồng lương, thế nhưng hai cô giáo trẻ này đã cố gắng xoay sở, vượt qua khó khăn của bản thân để bám lớp. Cô giáo Cao Thị Thuyền nói:  “ Không có lương nhiều khi không có tiền đổ xăng để đi dạy, nhiều lúc phải vẫy xe ở đường để người ta chở đến trường. Nhiều khi cũng nản lắm, muốn bỏ nghề nhưng thấy tội học sinh, nếu mình không dạy thì mai mốt các cháu lên lớp 1 thì không biết nói tiếng kinh, không biết gì hết nên rất tội cho các cháu. Kỉ niệm đáng nhớ nhất là có phụ huynh đưa các cháu đến nhưng không có quần áo mặc, lúc đó mình rơi nước mắt. Nhiều khi thấy các cháu đói quá mình tự đi mua bánh với sữa cho các cháu uống, trong khi đó mình chẳng có gì ăn.”/.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn