Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng t’mêê ký Quyết định xay moon TP Đồng Hới nắc đhô thị râu 2 âng tỉnh Quảng Bình.

TP Đồng Hới nắc zr’lụ hành chính, kinh tế, văn hoá- xã hội khoa học kỹ thuật âng tỉnh Quảng Bình, nắc zr’lụ du lịch, lướt chô âng zr’lụ Bắcn Trung Bộ. Đô Thị ĐỒng Hới nắc ơy vêy ta xay moon đô thị râu 3 âng tỉnh cóh c’xêê 10/2003.

Xang lấh 10 c’moo vêy ta xay moon nắc đô thị râu 3, TP Đồng Hới nắc ơy bơơn bấc bh’nơơn bh’rợ pa dưr đô thị, pr’ắt tr’mông âng đhanuôr đô thị nắc vêy ta ha dưr dal. Chính quyền lâng đhanuôr thành phố ơy pazum pazêng râu c’rơ k’rong bhrợ têng pr’đươi, bhr’lậ pa liêm đô thị, bhrợ pa liêm pa crêê c’lâng p’rang, chóh bhrợ n’loong cóh c’lâng phố, bhrợ têng lâng pa dưr pazêng zr’lụ tr’câl tr’bhlêy, dịch vụ…

Bh’rợ xay moon TP Đồng Hới nắc đô thị râu 2 âng tỉnh Quảng Bình nắc bhrợ t’váih c’rơ chr’nắp đoọng ha bh’rợ dưr váih âng thành phố nắc zr’lụ ga mắc ooy kinh tế, chính trị, văn hoá- xã hội âng zr’lụ Bắc Trung Bộ.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn