logovov
VOV4 - ប្រព័ន្ធផ្សាយសម្លេងជនជាតិ
vov
vov
គោតនាមនិងនាម
ប្រអប់សំបុត្ត
ចំណងជើង
ខ្លឹមសារ
លេខកូដការពារ (*)

5H-5H30 - Thời sự tổng hợp tiếng Mông
05H30 - 06H00 - Thời sự tổng hợp tiếng Thái
07H00 - 07H30 - Thời sự tổng hợp tiếng Dao
11H00 - 11H30 - Thời sự tổng hợp tiếng Dao
11H30 - 12H00 - Thời sự tổng hợp tiếng Thái
12H00 - 12H30 - Thời sự tổng hợp tiếng Mông
18H45 - 19H00 - Ca nhạc các dân tộc thiểu số hàng ngày
19H30 - 20H00 - Thời sự tổng hợp tiếng Mông
20H00 - 20H30 - Thời sự tổng hợp tiếng Thái
20H30 - 21H00 - Thời sự tổng hợp tiếng Dao
   ជ្រើសរើសថ្ងៃដទៃទៀត »  Chọn ngày khác