Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 4/8/2020

VOV4.K’ho- Ồng Scott Morrison Thủ tướng lơgar Australia dê ngai 3/8 yal bơnah priă dong kờl ai ală cau lơh jăt jơnau sồr ơm yah ngài is jăt bơta bơto pơlam bơh gah lơh sơnơm dê tàm tu\ tơngai sồr.

Jơnau yal bơr geh yal tàm tu\ lơgar Australia gam pal kong mờ bơta bơtờp tai dơ\ 2 bơh kòp Covid-19 dê mờ bang Victoria geh sền là tiah bơtờp kòp uă ngan rlau jơh lồi du\t neh pal ơm jơh ală broă lơh kă bro, lơh sa nàng lơh lơyaì bơta lơh bơtờp bơh kòp dê.

Jăt mờ hơ\, làng bol geh dờp bơta dong kờl 1 rbô 500 dolar Australia dê tàm pơgăp 2 poh lơh jăt jơnau sồr ơm yah ngài is. Bơnah priă dong kờl do geh sền là geh dong làng bol tàm tơngai kal ke tu\ do, mơkung tơrmù [à jơnau pơhìn uă cau ờ lơh jăt jơnau sồr nàng lik bơdìh lơh broă.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng