Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 10/7/2020

VOV4.K’ho – Ngai 9/7, mpồl kuang bàng bơh Bộ Y tế dê bơh gơnoar Bộ trưởng Y tế, ồng Nguyễn Thanh Long lam bồ neh lơh broă tàm càr Gia Lai, cribơyai ală broă lơh jal mhar kơryan kòp bạch hầu tàm Tây Nguyên.

Jat jơnau yal tàm dơ\ lơh broă, bơh nhai 6 tus tu\ do, neh geh 72 nă cau bơ tờp kòp bạch hầu tàm 10 thôn, [òn gơ wèt 4 càr Tây Nguyên, 3 nă cau neh chơt. 28 nă cau geh tềl tơnggo\, khà cau bơ tờp kòp ờ geh tềl tơnggo\ geh mờr 50%.

Dak Nông geh khà cau gơbàn kòp bạch hầu ua\ ngan rlau jơh, mờ 28 nă cau, pơn jat hơ\ là Kon Tum, 24 nă. Bơta do ai go\, jơnau pơhìn ua\ bè bơ tờp mhar kòp bạch hầu tàm Tây Nguyên là loh làng ngan. Nàng kơryan kòp bạch hầu tàm ală càr Tây Nguyên, Gơnoar Bộ trưởng Bộ Y tế, ồng Nguyễn Thanh Long sồr pal kơryan kòp do mhar ngan rlau jơh mờ ờ do ờ dă ngan rlau jơh, mơkung kơ\ kơljap ai ală nam pơn jat tai in. Bộ Y tế neh rơcang 500 rbô ding sơnơm vaccine rơcang sơndră kòp bạch hầu nàng Tây Nguyên in kơryan kòp.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng