Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 14/8/2020

VOV4.K’ho – Drim ngai 13/8, tàm Hà Nội, Mpồl tam klac ơruh pơnu Việt Nam pơ gồp bal mờ Bộ Giáo dục mờ Đào tạo, Ủy ban Dân tộc mờ Tập đoàn Thiên Long bơyai lơh pơrjum [a\u yal broă lơh “Tam pà bal mờ cau pơgru” nam 2020.

Do là broă lơh ngan ngồn lơh jat srơh “A` kờ` gơboh dà lơgar a`” mờ gờm chờ tơngkah ngai cau pơgru Việt Nam (20/11) pah nam. Broă lơh “Tam pà bal mờ cau pơgru” jờng rơ ală cau pơgru gam bơto bơtê tàm tiah sar lơgar ngài, tiah nhàr dà lơgar, bồt dà lềng, geh bơta chài mblàng wơl bơta kờ` gơboh tàm broă bơto bơsram geh mè bèp kơnòm bơsram, hìu bơsram cih dờp.

Di tu\ do, broă lơh geh jờng rơ ală cau pơgru là cau kòn cau geh rài kis kal ke, cau pơgru geh tu\ tơngai bơto bơtê jo\ nam; cau pơgru kơ nòm să kờ` is lơh broă tàm tiah geh broă lơh sa – mpồl bơtìan ua\ kal ke geh cồng nha jak ngan tàm broă bơto bơtê.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng