Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 10/7/2020

VOV4.K’ho- Lơh broă mờ kuang bàng đơng lam bồ Tỉnh ủy Dăk Nông tàm ngai 9/7, mò Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội sồr kuang bàng đơng lam bồ càr pal kah là broă lơh kòn cau sùm là kơnòl broă kuơmàng. Den tàng bè hơ\, pal sền gròi ngan lơh jăt niam gùng dà broă lơh bơh Đảng dê, kơrnoat boh lam Dà lơgar dê bè broă yàng, broă kòn cau. Chủ tịch Quốc hội mò Nguyễn Thị Kim Ngân đơs là, lơh jăt Kơrnoat sồ 11 bơh Đảng bộ càr dê, bulah pơđơl pràn lơh ngan, mơya jơh gùt càr mìng lơh geh 14 tàm 21 broă jàu neh sồr lơh.

Chủ tịch Quốc hội lơh broă mờ kuang bàng đơng lam bồ càr Dăk Nông

Tơngai tus, Chủ tịch Quốc hội sồr càr Dăk Nông kờp sền broă bơ\t bơtàu lơyaì tu\ tơngai lơh, gùng dà broă lơh neh ai ngui mơya ờ hềt geh lam lơh, halà lơh jăt ờ hềt wil tơl. Lơh niam broă lơh bơ\t bơtàu Đảng, bơ\t bơtàu ală anih lơh broă chính trị sàng goh, pràn kơldang kơ\ kơl jăp; tơnguh tai broă lơh bồ tơngoh, lam sồr làng bol, lòt sền, gròi sền, gàr niam bơta lơh glài bơh đảng dê. Chủ tịch Quốc hội tơngkah ngan kuang bàng đơng lam bồ càr Dăk Nông bè broă lơh kòn cau, gàr niam kơ\ kơl jăp lơngăp lơngai, chính trị tàm tiah he dê.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng