Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 24/11/2020

VOV4.K’ho- Drim òr (23/11), Tỉnh uỷ Dak Lak neh bơyai lơh pơrjum tơnkah 80 nam ngai crơng gơs Đảng bộ càr ngai 23 nhai 11.

                                                        Càr Dak Lak tơnkah 80 nam ngai crơng gơs Đảng bộ

Tus pơrjum tơnkah geh ồng Phạm Minh Chính, Kuang atbồ mpồl bơyai broă Đảng dà lơgar bal mờ kuang đơng lam càr ală rài, ală kuang đơng lam kăc màng lài do, cau mè Việt Nam khin cha jăk chài mờ gal làng bol tus bal.

Tus tu\ do, Đảng bộ càr Dak Lak geh 20 Đảng bộ gơwèt bal, rơlao 800 mpồl đảng tàm ală tiah mờ rơlao 81 rơbô 500 nă cau geh đảng.

Đơs tàm dơ\ tơnkah, Kuang atbồ mpồl bơyai broă Đảng dà lơgar ồng Phạm Minh Chính sồr Đảng bộ bal mờ làng bol ală kòn cau càr Dak Lak pơn jăt tai tơnguh niam bơhiàn rài lài do jăk chài, tam gơl pa pràn bè jơnau g^t wă bal mờ broă lơh, gùng dà broă đơng lam, lam sồr lơh ală bơta geh, bơta pràn bal mờ cau lơh broă, tơnguh broă pơgồp bal, lơh broă bal tàm broă bơ\t bơtàu Đảng bộ càr tam klăc mờ pràn kơl dang bè ală gah broă, đơng lam làng bol ală kòn cau tàm càr chồl pràn tơnguh bơtàu lơh sa mpồl bơtiàn, bơ\t bơtàu càr Dak Lak ngai sơlơ pas gơs mờ niam bơne\.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định