Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 15/8/2020

VOV4.K’ho- Bơyai ală broă lơh kơryan kòp lơh bơtờp tàm [òn dờng, Mpồl đơng lam rcăng sơndră kòp Covid-19 [òn dờng Hà Nội dê neh sồr gah lơh sơnơm, ală quận, kơnhoàl tơrgùm kờp sền, lơh mhar xét nghiệm PCR ai ală cau rê wơl bơh Đà Nẵng in tàm pơgăp tu\ tơngai bơh ngai 15/7 tus ngai 29/7.

Tơrgùm kờp pà go\, tus tu\ do, Hà Nội neh ai mẫu xét nghiệm, ơm yah ngài 528 nă cau là F1 bơh ală cau kòp tàm [òn dờng dê. Jơh ală neh geh ai mẫu xét nghiệm PCR, neh geh cồng nha 486 mẫu (527 mẫu ờ bơtờp kòp, 1 mẫu bơtờp kòp là cau kòp 752); rlau 2 rbô 900 nă cau F2 neh geh ai ơm yah jăt sền pràn kơldang să jan tàm hìu. Gơ wèt mờ broă lơh kờp sền cau rê bơh Đà Nẵng, khà kờp pà go\, [òn dờng geh rlau 100 rbô nă cau rê wơl bơh Đà Nẵng.

Bơdìh hơ\ tai, bơh ngai 12/8 tus tu\ do, Hà Nội neh dờp 848 nă cau gơkòl tàm tiah gơbàn uă kòp Đà Nẵng rê wơl. Ală cau do ndrờm geh ai ơm yah ngài tơrgùm bal tàm Hìu bơsram ling klàng gơ wèt Gah đơng lam ling klàng càr lơgar tàm Sơn Tây.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng