Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 30/10/2020

VOV4.K’ho- Kuang atbồ lơgar Hàn Quốc, ồng Moon Jae-in neh mblàng lơh loh tềng đap Quốc hội bè jơnau rơcang cih kes priă nam 2021. Tàm dơ\ mblàng lơh loh, Kuang atbồ lơgar Hàn Quốc đơs nền, bulah kal ke, Hàn Quốc gam là lơgar lam lài ală gah rcang sơn dră kòp mờ lơh sa. Tu\ do là tu\ nàng rài lơh sa Hàn Quốc dê kờ` pal lơh geh bơta gơguh kơ\ kơl jap rlau tai.

Tàm quí 3 nam do,  lơh sa Hàn Quốc neh gơguh dương, ală bơta nàng chul chồl broă blơi phan ngui sa mờ tăc phan bơna tàm lơgar kung neh geh crơng gơs tơnơ\ tu\ Chính phủ tơr mù dimơ ală broă lơh rcang sơn dră kòp. Kuang atbồ đơs nền, rơndap cih kes priă dà lơgar nam 2021 mờ Chính phủ yal mờ Quốc hội in là nàng kờ` lơh lơgar Hàn Quốc in sơr lèt gan tơngai tung lơ tang, bơtàu tơnguh mhar gơ gơs dùl lơgar  lam lài. Kuang atbồ lơgar Hàn Quốc kung đơs nền bè broă hòi jà broă lơh lơh sa pa bơcri priă tàm bơta pràn gơguh lơh sa, pờ ơnàng mpồl sac rơ wah cau lơh broă, ờ do ờ dă mpồl bơtìan.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định