Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 14/8/2020

VOV4.K’ho- Kòp Covid-19 kung gam pơn jăt tai gơbàn kal ke tàm lơgar Indonesia bal mờ rlau 130 rbô nă cau bơtờp.

Dà lơgar geh khà kờp làng bol gal dơ\ 4 dunia do gam geh jơnau kờ` ci\t sơnơm vaccine rcăng sơndră kòp Covid-19 ai jơh gùt làng bol in tàm bồ nam 2021.

Tu\ do, pah ngai, Chính phủ Indonesia geh tơl pràn xét nghiệm kòp Covid-19 ai rlau 26 rbô nă cau in. Kờp jơh neh geh rlau 1 tơlak nă làng bol lơgar Indonesia neh geh xét nghiệm kòp Covid-19 kờp bơh tu\ kòp bơtờp uă tàm lơgar do.

Kuang ătbồ lơgar Indonesia pa do yal, lơgar do geh jơnau kờ` ci\t sơnơm vaccine rcăng sơndră kòp Covid-19 ai jơh gùt làng bol in tàm bồ nam 2021. Indonesia gam tàm ală tu\ ci\t tơrlòng lài tơngai dơ\ 3 sơnơm vaccine Sinovac lơgar Lo dê. Broă ci\t tơrlòng geh lơh gơs tàm lồi nam 2020 do. Dilah geh cồng nha den lơgar Indonesia geh lơh gơlik sơnơm vaccine tàm nhai 1 nam 2021.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng