Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 26/9/2020

Càr Kon Tum: Mhual tam gơl tus ua\ mhual, ngai trồ ờ huan tơngai, mho mờ mang geh mìu, mìu sơr tàm 2, 3 tiah. Càl dềt.

Bơta mrềt duh bơh 19 tus 30 độ C.

 

Càr Gia Lai: Mhual tam gơl tus ua\ mhual, ngai trồ ờ huan tơngai, mho mờ mang geh mìu, mìu sơr tàm 2, 3 tiah. Càl dềt.

Bơta mrềt duh bơh 18 tus 29 độ C. Mìng is tiah Ceo Reo: Bơta mrềt duh bơh 22 tus 32 độ C.

 

Càr Dak Lak: Mhual tam gơl tus ua\ mhual, ngai trồ ờ huan tơngai, mho mờ mang geh mìu, mìu sơr tàm 2, 3 tiah. Càl dềt.

Bơta mrềt duh bơh 19 tus 30 độ C.

 

Càr Dak Nông: Mhual tam gơl tus ua\ mhual, ngai trồ ờ huan tơngai, mho mờ mang geh mìu, mìu sơr tàm 2, 3 tiah. Càl dềt.

Bơta mrềt duh bơh 18 tus 29 độ C.

 

Càr Lâm Đồng: Mhual tam gơl tus ua\ mhual, ngai trồ ờ huan tơngai, mho mờ mang geh mìu, mìu sơr tàm 2, 3 tiah. Càl dềt.

Bơta mrềt duh bơh 17 tus 28 độ C.

Mìng is [òn dờng Dà Làc: Bơta mrềt duh bơh 12 tus 24 độ C.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định