Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 28/11/2020

Càr Kon Tum: Ngai 28: Mhual tam gơl, ngai trồ tơngai, mho mờ mang geh mìu, mìu sơr tàm 2, 3 tiah.

Ngai 29, 30: Mhual tam gơl tus ua\ mhual, ngai trồ ờ huan tơngai, mho mờ mang geh mìu, mìu sơr tàm 2, 3 tiah, geh tiah mìu dimơ. Càl dềt.

Bơta mrềt duh bơh 16 tus 29 độ C.

 

Càr Gia Lai: Ngai 28: Mhual tam gơl, ngai trồ tơngai, mho mờ mang geh mìu, mìu sơr tàm 2, 3 tiah.

Ngai 29, 30: Mhual tam gơl tus ua\ mhual, ngai trồ ờ huan tơngai, mho mờ mang geh mìu, mìu sơr tàm 2, 3 tiah, geh tiah mìu dimơ. Càl dềt.

Bơta mrềt duh bơh 15 tus 28 độ C. Mìng is tiah Ceo Reo bơta mrềt duh bơh 18 tus 31 độ C.

 

Càr Dak Lak: Ngai 28: Mhual tam gơl, ngai trồ tơngai, mho mờ mang geh mìu, mìu sơr tàm 2, 3 tiah.

Ngai 29, 30: Mhual tam gơl tus ua\ mhual, ngai trồ ờ huan tơngai, mho mờ mang geh mìu, mìu sơr tàm 2, 3 tiah, geh tiah mìu dimơ. Càl dềt.

Bơta mrềt duh bơh 16 tus 29 độ C.

 

Càr Dak Nông: Ngai 28: Mhual tam gơl, ngai trồ tơngai, mho mờ mang geh mìu, mìu sơr tàm 2, 3 tiah.

Ngai 29, 30: Mhual tam gơl tus ua\ mhual, ngai trồ ờ huan tơngai, mho mờ mang geh mìu, mìu sơr tàm 2, 3 tiah, geh tiah mìu dimơ. Càl dềt.

Bơta mrềt duh bơh 15 tus 28 độ C.

 

Càr Lâm Đồng: Ngai 28: Mhual tam gơl, ngai trồ tơngai, mho mờ mang geh mìu, mìu sơr tàm 2, 3 tiah.

Ngai 29, 30: Mhual tam gơl tus ua\ mhual, ngai trồ ờ huan tơngai, mho mờ mang geh mìu, mìu sơr tàm 2, 3 tiah, geh tiah mìu dimơ. Càl dềt.

Bơta mrềt duh bơh 14 tus 27 độ C.

{òn dờng Dà Làc: Bơta mrềt duh bơh 10 tus 22 độ C.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định