Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 20/9/2020

VOV4.K’ho- Tiah nhơl chờ Tào Dùng ơm tàm càr Dak Nông geh pơn yơu bè “Vịnh Hạ Long tàm Tây Nguyên dê” tài bơh chi che brê bơnơm niam ngan. Tàm hơ\ geh dùl nơm bơ nơm dờng sơn đan là bơnơm Tào Dùng. Kòn cau Mạ ơm tàm tiah do yal bè jơnau yal yau bơnơm do dê lơh gơ kờ` ngan.

Jat jơnau yal wơl bơh ồng K’ Kệ, ơm tàm [òn B’Nâm, xã Dak P’Lao, kơnhoàl Dak Glong, càr Dak Nông: tàm rài yau òr, [òn B’Nâm là dùl tiah ù ring, ù tiah gơs niam, chi che tơrlir niam mơya pah tu\ geh mìu càl r[u\t den [òn lơgar ndrờm gơbàn ngơr gơ bam tàm dà. Sơnđàc làng bol den kra [òn Tang Klao Ca neh lòt gan brê bơnơm dờng, sơr lèt dà croh jòng lòt jà 2 nă oh mi yàng Dit mờ yàng Dri tus nàng dong kờl. 2 nă yàng do neh tus tìp yàng Cột Vồng (yàng dà lềng) nàng dan 2,3 bơnơm rê ơn rềp [òn B’ Nâm nàng kờ` sền gàr làng bol. Geh yàng Cột Vồng dờp jơnau dan, jơh 2 nă yàng do neh ngui che ryah du\i rê ơn gùt dar [òn lơgar. Bơnơm du\i lài sơn đan là bơnơm Bèp, bơnơm du\i tơnơ\ là bơnơm Mè…

                                                                                 Hìu duh khoai yàng lu\

Tơnơ\ tu\ ală bơnơm geh du\i rê, kra [òn Tang Klao Ca bal mờ làng bol bơyai lơh dơ\ lơh yàng duh khoai ưn ngài trồ tiah, ưn ngài ală yàng. Làng bol chờ hờp chờ hờn dròng cing ja` mồng, sa `ô hờm bơ`ul tus tàm gùl mang. Nisơna, tu\ trồ mờr àng geh dùl dơ\ càl rơbu\t piar puh kò jơh [òn B’Nâm. Bơta krơi is là tơnơ\ jơh càl pliar hơ\, tơl phan ơn pơ dơng duh khoai ndrờm gơ gơs lu\ jơh lơm.

Làng bol rơngòt rơngơ\t ngan, rơngòt mờ yàng Siêng Rút (yàng at bồ [òn dê) yal tàm mpau là, geh càl rơbu\t piar là tài bơh tu\ bơyai lơh dơ\ lơh yàng duh khoai neh ờ go\ jà yàng Ba Trặ (yàng atbồ tiah ơm kis bơh jơi sềm phượng hoàng dê) den yàng duh nùs gơ jra`. Den là [òn lơgar bơyai lơh dơ\ lơh yàng duh khoai jà yàng Ba Trặ mờ ală yàng ndai lòt tus bal. Tơnơ\ dơ\ dan să, tiah bơnơm Bèp gơ hòn uă ngan tờm tào dờng, g^t nđờ nă cau khoar kung ờ jơh sơl. Bơh hơ\, làng bol sơn đan mat bơnơm Bèp là B’Nâm Tào Dùng (bơnơm geh tờm tào dờng), tơnơ\ hơ\ hòi là bơnơm Tào Dùng.

                                      Mpồl cau jak chài UNESCO lòt còp hìu duh khoai yàng lu\

Jơh dùl tiah dờng ơ nàng gơtìp piar glòm jơh, gơ gơs ală lu\ dờng. Ngan là tàm tiah do gam geh lu\ Sơgơr, tu\ teh tàm lu\ hơ\ den geh jơnau ntas iăt niam ngan. Tu\ teh, tơl nă cau pal geh nùs nhơm ki ngàm, sền dờng màng; dilah lơh tìs den geh gơtìp yàng lơh glài. Tơnơ\ do cau ngui lu\ do gơ gơs ală bòr gơtàr lu\.

Tu\ do, rài kis geh uă bơta tam gơl mơya làng bol kòn cau Mạ tiah do dê kung gam kah mờ sùm yal wơl oh kòn kòn sau he in iăt ală jơnau yal geh gơ rềng tus mờ bơnờm Tào Dùng. Pah dơ\ geh phan bơna, làng bol [òn lơgar den bal mờ gơ\p bơyai lơh ală dơ\ lơh yàng duh khoai yàng brê bơnơm, lơh yàng duh khoai yàng mbòr dà, lơh yàng hòi dan mìu, lơh yàng `ô lir bông…

Kuơ màng, nàng kah jơnau yal yau gơlik geh ală bơnơm lu\, làng bol kung neh tă pơgồp bal priă jền, dà kơl hề mờ dan mờ gơnoar atbồ bơt bơtàu hìu duh khoai yàng lu\ jat kềng gah gùng rơndeh dờng 28 tơn. Làng bol sùm lòt tus sền gròi pơs wàs hìu duh khoai yàng lu\ dê mờ sền do là dùl phan kuơ màng ndu gơn rơh ngan pal geh prap gàr mờ yal wơl mờ rơnàng oh kòn kòn sau tơnơ\ do in.

Quốc Học jat Ba\o Dak Nông- Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định