Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 24/9/2020

VOV4.K’ho – Ngai 23/9, lơgar Tây geh tai rlau 13 rbô nă cau bơ tờp virus SARS CoV-2 mìng tơ nơ\ 24 jơ. 2, 3 tiah neh ơm tàm bơta đơs lài jơnhua ngan rlau jơh tài bơh kòp bơ tờp mhar ngan. Jat khà kờp geh anih lơh sơ nơm lơgar Tây yal, mìng tàm pơgap 1 ngai, 43 nă cau neh chơt tài ală tềl tơnggo\ gơ rềng tus kòp Covid-19. Bộ Y tế lơgar do yal tai ua\ broă lơh sơndră mờ kòp tàm gùt lơgar.

Tàm dơ\ pơrjum [a\u geh lơh mang ngai 23/9, Bộ trưởng Bộ Y tế lơgar Tây đơs lài, ală khà gơ rềng tus kòp Covid-19 gam ờ niam mhar ngan tàm gùt lơgar. Tài bơta lơh sơ nơm gam gơbàn ờ niam tàm 2, 3 tiah, Bộ Y tế lơgar Tây neh tơmut càr lơgar Paris bal mờ 7 [òn dờng ndai tàm mat ală tiah geh khà đơs lài gơguh ua\.

Cau mblàng K’ Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định