Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 19/1/2021

VOV4.K’ho- Kuang atbồ lơgar Hàn Quốc ồng Moon Jae-in ngai 18/01 neh bơyai lơh dơ\ pơrjum ba\o bồ nam tàm Hìu lơh broă Kuang atbồ lơgar, yal nùs nhơm bè ală broă pơn rơ tàm ală gah chính trị, lơh sa, rcang sơn dră kòp. Do là dơ\ pơrjum ba\o bồ nam sơn rờp tàm rài kah yau Sơ noa boh lam lơgar Hàn Quốc dê geh bơyai lơh jat jơh  bal 2 broă lơh tìp mat tơn mờ pờ tơlik tơn tàm internet. Bè bơta g^t gơ\p mờ lơgar Triều Tiên, Kuang atbồ lơgar Hàn Quốc đơs là Kuang đơng lam bồ lơpgar Triều Tiên ồng Kin Jong- un geh nùs nhơm loh làng tàm broă ring lơngai, tơm bơh bơr mờ lơh ờ geh hạt nhân.

Kuang atbồ lơgar Hàn Quốc ồng Moon Jae in kung tơngo\ bơta kơ\p gơn dơ\ lòt còp tus lơgar Hàn Quốc bơh ồng Kim Jong un dê geh bơyai lơh “ tàm dùl tơngai lơi hơ\” jat tàm bơta ring bal bơh 2 gah dê. Bè broă rơndap lơh lòt còp lơgar Hàn Quốc bơh Chủ tịch lơgar Lo ồng Tập Cận Bình dê, Kuang atbồ lơgar Hàn Quốc ồng Moon Jae- in đơs nền geh lơh ngan nàng dơ\ lòt còp geh lơh tơn tu\ bơta kòp Covid-19 geh bè ờs wơl mờ ală bơta [ươn geh crơng gơs tàm nam do.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định