Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 24/11/2020

VOV4.K’ho- Drim ngai 23/11, Mpồl Chữ thập đỏ càr Lâm Đồng bơyai lơh dơ\ lam lơh srơh “Sa tềp tài cau r[ah mờ cau gơtìp sơnơm khih dioxin lơh aniai” nam 2021 mờ kah rơngal ală cau dong kờl priă jền, jờng rơ kuang bàng, cau tàm mpồl mờ cau lơh broă dong kờl is jak ngan tàm srơh Chữ thập đỏ. Dơ\ lam lơh “Sa tềp tài cau r[ah mờ cau gơtìp sơnơm khih dioxin lơh aniai kàl prang bồ sơnam pa sa tềp Tân Sửu 2021”, geh lam lơh tàm jơh gùt càr bal mờ khà jàu: dong kờl ai êt ngan rlau jơh là bơh 45 rbô nă cau in, tơl bơnah phan pà kờp priă bơh 450 rbô tus 500 rbô đong.

Tàm dơ\ lam lơh, ală mpồl lơh jăt broă lơh, bè: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng dong kờl 10 nơm hìu bơta nđàc mờ 100 bơnah priă dong kờl bơsram, kờp jơh mờ priă là 400 tơlak đong; Mpồl Chữ thập đỏ [òn dờng Dà Làc lơh jăt dơ\ lam lơh mờ hòi jà tă pơgồp 9 rbô 932 bơnah phan, kờp jơh mờ priă là 4 tơmàn 600 tơlak đong…bal mờ Mpồl Chữ thập đỏ ală kơnhoàl, [òn dờng tàm càr lơh jăt dơ\ lam lơh, kờp jơh priă dong kờl là mờr 30 tơmàn đong.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định