Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 25/11/2020

VOV4.K’ho- Sở Nông nghiệp mờ Phát triển Nông thôn càr Lâm Đồng pà gi\t, anih lơh broă do gam lơh sră cih măt bă ù pà mã sồ tiah tam ai mờr 8 rbô 300 lồ sầu riêng in tàm ală kơnhoàl: Dà Oai, Di Linh mờ Bảo Lâm. Lâm Đồng tu\ do geh rlau 11 rbô lồ sầu riêng, bal mờ plai lơh geh kờp du\ rlau 67 rbô tấn pah nam, mìng là tăc mờ lơgar Lo lơm. Ală sơntìl sầu riêng tu\ do cau lơh broă sa gam tam mìng là Ri6, Mon Thong mờ Dona lơm geh ai sơntìl bơh sươn chi sơntìl bơh sơnrờp neh geh dờp anih lơh gơlik sơntìl.

Sở Nông nghiệp mờ Phát triển Nông thôn càr Lâm Đồng pà gi\t, pà mã sồ tiah tam jăt jơnau sồr bơh ală lơgar blơi dê, là sră nggal pal lơh, nàng kờ` jòi gi\t anih tờm lơh gơlik plai chi dê. Lâm Đồng gơn kơnờm lơh niam broă pà mã sồ tiah tam nàng plai chi càr dê gơtùi mu\t tàm ală drà kal ke.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định