Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 27/1/2021

VOV4.K’ho- Jăt jơnau yal bơh Bộ Y tế lơgar Anh, kờp tus ngai òr 26 nhai 1, lơgar do neh dờp geh rơlao 1 rơbô 600 nă cau gơtìp chơ\t tài bơh kòp Covid-19, tơnguh khà cau gơtìp chơ\t tài bơh kòp do tus rơlao 100 rơbô 100 nă cau chơ\t. Bè hơ\, do là lơgar geh khà cau gơtìp chơ\t uă ngan tàm châu Âu mờ uă dơ\ 4 tàm dunia mìng tơnơ\ mờ lơgar Mỹ, lơgar Ấn Độ mờ lơgar Braxin.

Lài mờ hơ\, tàm ngai 05 nhai 1 lài do, Chính phủ lơgar Anh neh tơl^k jơnau kơrian ờ ai lòt rê tai tàm gùt lơgar dơ\ 3, tơnơ\ mờ tu\ khà cau gơtờp kòp pa tài bơh tam gơl să bơh virus Sars-CoV-2 pơn jăt tai gơguh uă ờ jai sền gròi. Ală jơnau kơ\p gơn geh sền gròi kòp tàm lơgar Anh geh ai tàm broă c^t sơnơm vaccine kòp Covid-19 bơh gah lơh sơnơm AstraZeneca geh lơgar Anh mờ lơgar Thuỵ Điển lơh bal. Kờp tus tu\ do, lơgar Anh neh dan blơi rơlao 100 tơlăk liều sơnơm vaccine bơh gah lơh sơnơm do.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định