Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 27/1/2021

VOV4.K’ho- Jơnau yal bơh Anih tờm lơh ba\o Pơrjum dờng dơ\ 13 bơh Đảng dê, tàm dơ\ sơn đờm mu\t pơrjum ngai 26/01, mờr 500 nă cau lơh ba\o, cau drơng ma\y bơh 191 anih lơh ba\o tàm lơgar; rlau 60 nă cau lơh ba\o bơh 26 gah yal tơng^t, sră ba\o lơgar ndai lơh broă tơn mờ mờr 100 nă cau lơh ba\o bơh 84 gah yal tơng^t jơnau, sră ba\o bơh lơgar ndai lơh broă bơh tàm internet, jat sền mờ yal bè Pơrjum dờng.

Kuang atbồ dờng VOV ồng Nguyễn Thế Kỷ- kuang bàng ala mat ngan ngồn tus bal Pơrjum dờng Đảng dê tus sền Anih tờm lơh ba\o

Sơn đờm pờ mpồng bơh ngai 22/01 tus tu\ do, Anih tờm lơh ba\o Pơrjum dờng dơ\ 13 bơh Đảng dê neh pơgồp bal niam mờ ală mpồl geh gơ rềng, rơndăp mờ gàr niam ngan rlau jơh ală bơta; crăp ală phan bơna, ală gùng pờ drơng broă jơnau kờ` lơh broă ai ală cau lơh ba\o, cau drơng ma\y ală anih lơh broă yal tơng^t jơnau tàm lơgar mờ bơdìh lơgar in lơh broă, yal bè Pơrjum dờng. Mờ bơta rcang lài niam ngan bơh Anih lơh ba\o drơng broă Pơrjum dờng dơ\ 13 bơh Đảng dê mờ nùs nhơm geh kơ nòl ua\ bơh cau lơh ba\o dê, pin dờn là ală anih lơh ba\o geh lơh jat kơ nòl broă mblàng yal Pơrjum dờng dơ\ 13 bơh Đảng dê dùl bă tơl làm mờ geh cồng nha ngan rlau jơh.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định