Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 22/9/2020

VOV4.K’ho- Mpồl kuang bàng Quốc hội càr Gia Lai pa pơ gồp bal mờ Công ty Ồs đèng Gia Lai mờ Mpồl cau gơ tìp sơnơm khih dioxin lơh aniai kơnhoàl Chư Sê jàu pà rơndeh coh ai ală kơnòm bơsram r[ah in tàm Hìu bơsram kấp bàr Kpă Klơng (xã Ia Ko, kơnhoàl Chư Sê). Jat hơ\, mpồl neh pà 20 nơm rơn deh coh kờp mờ priă mờr 25 tơlak đong ai ală kơnòm bơsram jơi bơtìan kòn cau in geh rài kis uă kal ke brồ guh tàm broă bơsram sră mờ tàm rài kis.

Pà rơndeh coh ai ală kơnòm bơsram jơi bơtìan kòn cau geh rài kis kal ke in

Bơdìh hơ\, mpồl gam pà 2,3 pang sră sền jơnau yal yau kơnòm dềt, sră ma\y kấp dùl ai thư viện hìu bơsram in. Do là bơta sền gròi, tam pà bal mờ cau pơgru mờ kơnòm bơsram tàm hìu bơsram in, mơ kung kơ\p kơnờm ală bơnah phan pà geh kuơ ngan do geh dong ală kơnòm bơsram r[ah in geh tai bơta chờ hờp tus hìu bơsram.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định