Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 27/9/2020

VOV4.K’ho- Ală năc lòt nhơl tus tàm Gia Lai mờ tus còp Biển Hồ Pleiku kềng gah [òn dờng niam, cau lơi kung đơs là ù tiah niam ngan geh dùl ờ geh bàr tàm tiah bơnơm Gia Lai dê. Ù tiah niam bơne\ bơh Biển Hồ dê mờ trồ tiah geh is pà ai tàm tiah do digơlan cau lơi kung buơn ngan sền go\, mơya gùt dar ù tiah niam ngan hơ\ gam geh uă jơnau yal gơ kờ` ngan.

Sơn đan mat Biển Hồ, halà tơnau dà Tơ Nưng halà Ia Nueng ơm tàm tiah đah tô Gia Lai, ngài mờ tiah tờm [òn dờng Pleiku pơgap 7 kời sồ, gơ wèt xã Biển Hồ, [òn dờng Pleiku, càr Gia Lai. Biển Hồ geh rùp bầu dục, ơ nàng pơgap 230 lồ, gùt dar bơnơm jơm glòm mờ brê nho tơlir mrềt jơh gùt nam.

Jat jơnau yal yau, jơi bơtìan kòn cau Jarai dê yal bè bơta bơh tài geh Ia Nueng (Biển Hồ) lài do là tơnau dà hùc bal bơh [òn kòn cau Jarai dê. Dà tàm tơnau dà Ia Nueng sàng tơlir, sền go\ loh mat cau. Dùl ngai ne, tàm gùng lòt tus tơnau dà Ia Nueng nàng bơ\ dà, geh 2 nă làng bol tàm [òn là Yă Pôm mờ Yă Chao sền go\ dùl nơm kòn sur kò niam ngan. Yă Chao neh ku\p kòn sur kò niam bơne\ hơ\ rê ròng tàm hìu he dê. Pah ngai, Yă Chao ròng siam sền gàr sur kò do in tơl phan sa bơkah mơya sur do ờ go\ sa phan lơi ờ. Dùl dơ\ ne, Yă Chao cèng ală plai nhồng ro lòt bơ\ dà tàm tơnau dà Ia Nueng rê den gơ đềt ală bràs kò den nisơna sur do liăp ală bràs hơ\ dùl bă bơkah ngan. Nrơ\t tềng đap bơta krơi is do, tơnơ\ do Yă Chao sùm lòt ai bràs kò rê ai sur in sa mờ sur dờng mhar ngan bè là cau khồm. Sur dờng ndrờm mờ rơpu lơh jơh cau tàm [òn ngoh rơngăc ngan.

Tu\ hơ\, làng bol lơh hìu rông pa mờ sồr cau lòt jòi dùl nơm kòn sur dờng nàng lơh yàng duh khoai mờ lơh chờ sa chờ hờp. Tơl nă cau lòt jòi làm bă tiah mơya ờ go\ geh sur lơi dờng bè cau kra [òn dê kơ\p kờ` den rê wơl tàm hìu Yă Chao dan ku\p sur  kò do nàng lơh poăc. Yă Chao kơl dang nùs ờ bài ai. Lồi du\t làng bol neh ai 2 nă cau dờng pràn tus ku\p tus dì geh kòn sur kò hơ\, rê lơh poăc lơh yàng duh khoai mờ tam pà bal poăc sur ai ală hìu bơnhă tàm [òn in nàng sa chờ hờp. Mìng is Yă Chao ờ dờp poăc mờ srăt să là: “Dilah a` sa poăc do den ù gơbàn rơngô, Ia Nueng geh tơrluh jơh”. Mơya kòn sau Yă Chao dê sền go\ poăc bơkah ngan khai dan sa mờ `ìm ngai mang, den mò pal ai sau do in sa poăc sur kò do dê. Nisơna, trồ tiah, bơnơm rơngô, lơh hìu đam sơging, bồr tơ\p jơh làng bol. Bàr nă mò mờ sau Yă Chao ntoat mơya ờ thàn tai den gơtìp dà bàn mờ gơ kram tàm dà gơ gơs rùp lu\ tềng tơr è tơnau dà dê…

Ngan ngồn, Biển Hồ là bơnơm ồs neh ờ gam tai bơh g^t nđờ rơhiang tơlak nam lài do. Bơta dờng ơning ơnàng bơh tơnau dà do dê gơ lơh bè dà lềng den làng bol tàm tiah do sơn đan là Biển Hồ. Bulah trồ tiah ờ niam ngan, trồ tơngai duh, prang soat dà mơya bơh lài tus tu\ do tơnau dà Biển Hồ do kung ờ hềt tu\ lơi soăt sơl. Biển Hồ là tiah ai dà ngui sa ai g^t nđờ jơ\t rơbô nă làng bol [òn dờng Pleiku dê. Mờ bơta niam geh is mùl geh, dà sàng tơlir, den cau gam pơyơu Biển Hồ bè gar đèk, là “mat” [òn dờng Pleiku dê.

Quốc Học jat ba\o CAND- Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định