Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 25/11/2020

VOV4.K’ho- Ngai 24/11, ồng Joe Biden, mùl geh gah yal tơnggit lơgar Mỹ đơs là cau neh ai geh jai pha tàm dơ\ te\ khà kuang atbồ lơgar pa do neh yal mat ală jơnau tơn pồ kuang bàng ai mpồl broă lơh mờ lơgar ndai mờ sền gàr lơngap lơngai dà lơgar bơh ồng dê. Ală cau geh ồng Biden tơn pồ neh geh tu\ tơngai jo\ jòng drơng broă tàm gah broă lơh dà lơgar, ala mat ai bơta mờ ua\ cau neh đơs là bè ờs wơl tàm càr lơgar Washington.

Ală cau do geh ồng Antony Blinken, geh tơn pồ lơh Ngoại trưởng; ồng Alejandro Mayorkar geh tơn pồ lơh Bộ trưởng sền gàr lơngap lơngai tàm lơgar; mò Avril Haines geh tơn pồ lơh Kuang atbồ gah jòi jơnau tơnggit ndơp ndơr dà lơgar; ồng Jeke Sullinvan geh tơn pồ lơh kuang pơlam broă sền gàr lơngap lơngai dà lơgar; mờ Ngoại trưởng Mỹ lài do, ồng John Kerry geh tơn pồ lơh kuang ala mat bơh Kuang atbồ lơgar dê bè tam gơl trồ tiah, dùl gơ noar broă pa lơm.

Cau mblàng K’ Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định